Rząd zaakceptował nowe zasady stosowania biokomponentów i biopaliw w transporcie

Rząd zaakceptował nowe zasady stosowania biokomponentów i biopaliw w transporcie
jurvetson, flickr cc-by-2.0

{więcej}Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo energetyczne, której celem jest implementowanie do polskiego prawa unijnych przepisów ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych w transporcie.

Projekt nowelizacji ustawy MG zawiera wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE wprowadzające obowiązek osiągnięcia 10-proc. udziału energii odnawialnej w transporcie w 2020 roku. Cel ten został już zapisany w Krajowym Planie Działań, przygotowanym w MG i przyjętym przez rząd 7 grudnia 2010 r. Jest on również zgodny z kryteriami zrównoważonego rozwoju (KZR) obowiązującymi dla biopaliw ciekłych i biokomponentów.

REKLAMA

– Normy wyznaczone przez UE dotyczą m.in. źródła pochodzenia surowców do wytwarzania biokomponentów oraz minimalnego poziomu ograniczenia dla nich emisji gazów cieplarnianych. Ich spełnienie jest warunkiem koniecznym m.in. w zakresie dofinansowania projektu związanego z wytwarzaniem i wykorzystywaniem biopaliw i biokomponentów. Wykorzystanie biokomponentów, połączone z pozostałymi źródłami energii odnawialnej stosowanymi w sektorze transportowym, to nie tylko oszczędność i większa efektywność energetyczna. Pozwoli to również ograniczyć emisję CO2 – czytamy w komunikacie Ministerstwa Gospodarki. 

REKLAMA

Jak ponadto informuje resort gospodarki – przygotowane przez MG przepisy stwarzają korzystne warunki do rozwoju rynku produkcji rolnej przeznaczonej na cele nieżywnościowe, a nowe rozwiązania obejmują podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem biokomponentów, czyli producentów rolnych, pośredników, przetwórców, wytwórców oraz tych, którzy zajmują się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu paliw z zawartością biokomponetów i biopaliw ciekłych (za MG).
gramwzielone.pl