Nowe rozporządzenie MG dot. wykorzystania drewna pełnowartościowego przez energetykę

Nowe rozporządzenie MG dot. wykorzystania drewna pełnowartościowego przez energetykę
Kyden, flickr cc-by-2.0

{więcej}W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Gospodarki, które zmienia zasady wykorzystania drewna pełnowartościowego przez energetykę pod kątem systemu zielonych certyfikatów.

W rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada br., które zmienia rozporządzenie MG w sprawie zasad przyznawania zielonych certyfikatów z dnia 18 października 2012 r., czytamy, że

„(…) w sprawach związanych z wydawaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2013 r. nie stosuje się przepisów § 6 ust. 3-7 i § 7 ust. 1 w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą odpowiednio drewna pełnowartościowego lub paliwa pomocniczego”

REKLAMA

, a także: 

REKLAMA

„(…) w sprawach związanych z wydawaniem świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2013 r. z wykorzystaniem odpadów z przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji leśnej spalanych w miejscu ich powstania stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Rozporządzenie MG z dnia 13 listopada weszło w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw, a więc w dniu 22 listopada br. i posiada moc od dnia 31 grudnia 2012 r.

 

Pełna treść Rozporządzenia MG z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. „w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii” jest dostępna pod tym linkiem.

Treść rozporządzenia MG z dnia 18 października 2012 r. [PDF]

gramwzielone.pl