Wsparcie dla kogeneracji do 2018 r.

Wsparcie dla kogeneracji do 2018 r.
foto: CEERES

{więcej}Jak informuje PAP, na środowym posiedzeniu Sejmu klub PO zgłosił poprawki do projektu nowelizacji Prawa energetycznego dotyczące wsparcia dla instalacji energetycznych pracujących w kogeneracji.

System wsparcia dla instalacji kogeneracyjnych na gaz lub węgiel wygasł z początkiem roku 2013. Źródła opalane metanem ze złóż węgla oraz biogazem na mocy innych przepisów mają zagwarantowane wsparcie do końca 2018 r., jednak stanowią one niewielką część wszystkich instalacji kogeneracyjnych.

Poprawka do projektu nowelizacji Prawa energetycznego zgłoszona przez klub PO przedłuża system wsparcia dla wszystkich instalacji kogeneracyjnych do końca 2018 r. Projekt rządowy mówił o przedłużeniu wsparcia jedynie do końca 2015 roku.

REKLAMA
REKLAMA

Opozycja zadeklarowała poparcie ustawy, jednak również ostro skrytykowała ponad roczne opóźnienie w przyjęciu nowelizacji, wskazując jednocześnie na straty, jakie poniosły instalacje kogeneracyjne wskutek braku wsparcia w 2013 r.

Koalicja odpierała zarzuty tłumacząc, że tak duże opóźnienie wynika z oczekiwania na notyfikację KE jako kwestii dotyczącej pomocy publicznej. Ostatecznie po prawie roku oczekiwania Komisja poinformowała, że ponieważ zajmie się oceną całego polskiego systemu wsparcia kogeneracji działającego od 2007 r., nie będzie osobno rozpatrywała przepisów projektu. W związku z takim stanowiskiem Brukseli, komisje sejmowe pracujące nad nowelizacją, skierowały ją do drugiego czytania.

Posłowie opozycji wskazywali jednak, że notyfikacja w ogóle nie była potrzebna, ponieważ wsparcie jest zgodne z polityką UE. Jak zresztą możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu, kogeneracja jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na przetwarzanie energii pierwotnej, zapewniając jej oszczędność o ponad 10% w porównaniu z systemami rozdzielonymi. W projekcie zwraca się też uwagę, że wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej zarówno Polski, jak i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z OZE

gramwzielone.pl