Poradnik odbiorcy energii elektrycznej – zaległe płatności. Wstrzymanie i wznowienie dostaw energii

Poradnik odbiorcy energii elektrycznej - zaległe płatności. Wstrzymanie i wznowienie dostaw energii
Cea. flickr cc-by

{więcej}Poniżej prezentujemy piątą część poradnika pt. „co odbiorca energii elektrycznej wiedzieć powinien”. Część ostatnia zatytułowana: „Możliwości rozwiązania problemu związanego z zaległymi opłatami, wstrzymanie i wznowienie dostaw energii”. Na najczęściej zadawane pytania odpowiada Pani Marlena Skrzydłowska, dyrektor departamentu obsługi klientów PGE Obrót S.A.

– Bywa, że z przyczyn losowych odbiorca energii elektrycznej ma problemy finansowe i zalega z płatnościami. Czy takie problemy są brane pod uwagę, czy raczej nie są uwzględniane i grozi mu odcięcie dopływu energii elektrycznej.
 
– Takie okoliczności brane są pod uwagę. Podkreślamy, że  wstrzymywanie dostaw energii z powodu zadłużenia  występuje wówczas, jeśli dłużnik nie wykazuje ze swojej strony żadnego zainteresowania w zakresie uregulowania zaległych opłat, czyli –  nie korzysta z żadnych zaproponowanych przez PGE Obrót S.A. form ugody.
 
Wstrzymanie dostaw energii następuje także w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz w przypadku, gdy instalacja elektryczna znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.
 
– Jakie są możliwości rozwiązania problemu związanego z zaległymi opłatami za energię elektryczną?

– Jeśli Klient nie zalega notorycznie z opłatami, a w danej chwili znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może zgłosić się do naszego Biura Obsługi Klienta,  aby ubiegać się o zgodę na zawarcie ugody ratalnej.

REKLAMA
REKLAMA

Odbiorca energii elektrycznej mający przejściowe problemy finansowe może także zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej (MOPS; GOPS). Jeśli spełnia odpowiednie kryteria, ośrodek pomocy społecznej przyznaje mu zasiłek celowy, dzięki któremu może uregulować należności za energię elektryczną.

O fakcie oraz terminie przyznania takiej zapomogi ośrodek pomocy społecznej informuje PGE Obrót S.A. Taka informacja jest dla nas podstawą aby wstrzymać działania windykacyjne (odcięcie dopływu energii elektrycznej) do czasu uregulowania zaległych należności.

– Czy i w jaki sposób Spółka informuje  zadłużonego Klienta o tym, że grozi mu wstrzymanie dostaw energii elektrycznej?
 
– Przed wstrzymaniem dostawy energii elektrycznej z powodu zadłużenia PGE Obrót S.A. wysyła do Klienta wezwanie listem poleconym, w którym wyznaczony zostaje dodatkowy dwutygodniowy termin do zapłaty należności oraz zawiadomienie o zamiarze wstrzymania dostawy energii elektrycznej, a następnie wypowiedzenia umowy w przypadku braku zapłaty. co wyczerpuje obowiązek wynikający z ustawy prawo energetyczne.
 
W zawartych z naszą spółką umowach sprzedaży energii elektrycznej Klienci wskazują adres do korespondencji lub składają oświadczenie, że adres ten jest tożsamy z adresem miejsca odbioru energii. Korespondencję wysłaną na taki adres traktuje się jako doręczoną, jeśli Klient pomimo dwukrotnego awizo nie odebrał przesyłki (doręczenie zastępcze). Taka procedura wynika z przepisów prawa cywilnego.
 
– Kiedy wznowiony jest dopływ energii i czy ponosi się z tego tytuły jakieś opłaty?
 
– Dopływ energii wznawiany jest niezwłocznie po uregulowaniu zadłużenia.
 
Opłata za ponowne podłączenie wynika z taryfy OSD (Operator Systemów Dystrybucyjnych) i dla gospodarstw domowych wynosi obecnie 98, 58 zł brutto. 

Marlena Skrzydłowska, PGE Obrót S.A.