Nowe etykiety energetyczne do podpisu prezydenta

Nowe etykiety energetyczne do podpisu prezydenta
Senat RP

Parlamentarzyści nie mieli uwag do nowych przepisów w zakresie energetycznego oznakowania domowych urządzeń zużywających energię elektryczną. Wcześniej Sejm, a wczoraj Senat przyjął bez poprawek ustawę w sprawie nowych wzorów etykiet informujących o klasie energooszczędności sprzętu AGD.

Wczoraj w Senacie za przyjęciem ustawy w sprawie nowych wzorów etykiet energetycznych głosowało wszystkich 84 obecnych na sali senatorów. W efekcie nowe przepisy mogą teraz trafić do podpisu prezydenta.

Przyjęta przez posłów i senatorów nowelizacja ustawy o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię wprowadza rozwiązania, które mają zapewnić ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego, gwarantując przy tym spójność przepisów krajowych z unijnymi i mając przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu lub oddawania do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu.

REKLAMA

Dzięki nowym przepisom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (organ monitorujący) oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej i Urząd Komunikacji Elektronicznej (organy kontrolujące) – tworzące system kontroli produktów wykorzystujących energię – będą miały podstawę prawną do kontrolowania i monitorowania wszystkich grup produktów związanych z energią. Tym samym  mają zostać zastosowane zapisy rozporządzenia europejskiego nr 2017/1369 ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE.

Jak zapewniają autorzy nowelizacji, przygotowane przepisy są także konieczne, aby można było stosować przepisy rozporządzenia 2017/1369 dotyczące nadzoru nad systemem etykietowania energetycznego (aktualizuje ono wzór etykiety energetycznej i zmienia skalę klas energetycznych).

REKLAMA

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++.

Jednak – jak oceniają autorzy uchwalonej nowelizacji – taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów nie do końca jasna, dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++).

Nowe etykiety energetyczne mają być stosowane równolegle ze starymi – do czasu ich całkowitego wycofania w wyznaczonych okresach przejściowych.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.