Jakie pompy ciepła kupują Polacy?

Jakie pompy ciepła kupują Polacy?
Sprzedaż pomp ciepła w Polsce (PORT PC)

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) opublikowała raport opisujący rynek pomp ciepła w Polsce w roku 2018, w którym sprzedaż pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrosła w naszym kraju o 20 procent.

Jak wynika z raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, rynek pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł w ubiegłym roku w naszym kraju o 31 proc., a sprzedaż wszystkich typów pomp ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzrosła o 20 proc.

Cały rynek pomp ciepła w Polsce miał natomiast odnotować wzrost na poziomie około 16 proc., a z szacunków PORT PC wynika, że w 2018 r. w naszym kraju sprzedano łącznie około 31 tys. pomp ciepła.

REKLAMA

PORT PC wskazuje, że kolejny rok z rzędu silnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) budynków.  

Liczbę sprzedanych w ubiegłym roku urządzeń tego rodzaju oszacowano na około 10 630, a w porównaniu do 2017 roku rynek wzrósł o ok. 31 proc. PORT PC zakłada, w ramach wariantu optymistycznego, że liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 22-25 tys. w 2020 r.

W ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej sprzedali łącznie ok. 9 840 urządzeń. W porównaniu do danych z roku 2017 liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu wzrosła o około 6 proc.

Liczbę sprzedanych w 2018 roku gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda oszacowano na około 5 380, co w porównaniu do roku poprzedzającego daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. 5 proc.  

Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią istotny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. W 2018 roku głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży tego segmentu pomp ciepła była zwiększona sprzedaż urządzeń o mocy powyżej 20 kW.

W przeprowadzonych badaniach rynku systemów grzewczo-chłodzących typu VRF widać wzrost rynku o ok. 15 proc. PORT PC szacuje, że w roku 2018, podobnie jak w 2017 r., sprzedano około 4 800 systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznych badaniach rynku, wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnych zmian.

Badaniem PORT PC nie został objęty rynek gazowych pomp ciepła. Zdaniem producentów i dystrybutorów tych urządzeń, kolejny rok z rzędu mamy do czynienia z wzrostem ich sprzedaży, szczególnie w segmencie średnich i dużych urządzeń.

Wzrósł – o 15 proc. –udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Oznacza to że już w co siódmym nowym budynku ogrzewanie realizowane jest przez pompę ciepła. W 2010 roku organizacja PORT PC szacowała, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił poniżej 3 proc.

REKLAMA

W wariancie optymistycznym prognozy wzrostu rynku wykonanej przez PORT PC, w 2020 roku udział pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych może sięgać ok. 20-25 proc. 

Na podstawie odpowiedzi NFOŚiGW w ramach informacji publicznej w sprawie złożonych wniosków w programie „Czyste Powietrze” na dzień 5 kwietnia br., PORT PC oszacował, że aż 30 proc. wniosków o dofinansowanie źródła ciepła w nowobudowanych domach dotyczy pomp ciepła.

Obserwując rynek pomp ciepła w latach 2010-2018, widać harmonijny i ciągły wzrost. PORT PC podkreśla, że Polska jest jedynym rynkiem w Europie, na którym zanotowano siedem lat z rzędu wzrost sprzedaży pomp ciepła.

Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORTPC, można zauważyć kilka istotnych przyczyn wzrostu rynku.

Główna przyczyna wskazywana przez prezesa PORT PC to silny wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp ciepła przez inwestorów. Kolejną przyczyną jest wzrost świadomości ekologicznej Polaków związany wprowadzeniem programu „Czyste Powietrze” oraz z poznaniem skutków zanieczyszczenia powietrza spowodowanych przez kotły na paliwa stałe. Do trzeciej przyczyny zaliczyć można dalszy wzrost konkurencji w segmencie powietrznych pomp ciepła.

– Wielu producentów, w tym również polskich, postawiło na te technologie jako rozwiązania przyszłości i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe. Widać też wzmocnienie tendencji budowy coraz mniejszych domów, bez piwnic i miejsca na kotłownie, magazyny opału, ale za to coraz bardziej komfortowych. Najszybciej rośnie udział rynkowy urządzeń o średnim i niskim poziomie cen ocenia prezes PORT PC.

– Do wyżej wymienionych przyczyn w najbliższych latach dojdzie najsilniejszy czynnik wzrostowy, czyli główny kierunek dekarbonizacji w oparciu o elektryfikację ogrzewania, ciepłownictwa i połączenie sektorów, w który idealnie wpisuje się stosowanie pomp ciepła – dodaje Paweł Lachman.

PORT PC wskazuje na solidne podstawy do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w najbliższych latach. Według optymistycznego wariantu, w 2030 roku budynki w naszym kraju miałoby ogrzewać ponad 1 milion pomp ciepła.

Raport PORT PC jest dostępny w wersji polskiej pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.