Coraz mniej czasu na wdrożenie przepisów ws. efektywności energetycznej

Coraz mniej czasu na wdrożenie przepisów ws. efektywności energetycznej
Fot. Woodley Wonderworks, flickr cc

Z dniem 10 marca 2020 roku mija termin, w którym Polska, podobnie jak pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, ma obowiązek wdrożenia zmienionej dyrektywy 844/2018 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Na to, że pozostaje coraz mniej czasu na przygotowanie polskich przepisów wdrażających założenia unijnej dyrektywy 844/2018, zwraca uwagę Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), podkreślając konieczność wznowienia prac w tym zakresie w terminie umożliwiającym pełne wdrożenie zapisów dyrektywy w pierwszym kwartale 2020 r.

W tym kontekście POBE zwraca szczególną uwagę na potrzebę włączenia działań mających na celu implementację dyrektywy do zapisów prawa krajowego do najbliższej agendy prac Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

REKLAMA

Jak zaznacza POBE, jest to konieczne, biorąc pod uwagę, że zmiany wprowadzone po rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków są bezpośrednio powiązane z funkcjonującymi obecnie w Polsce programami wsparcia, m.in. programem „Czyste Powietrze”, a także koniecznością nowelizacji projektów rządowych dokumentów „Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” oraz „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”.

Zmiany w dyrektywie ws. charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone w ramach prac nad tzw. pakietem zimowym zatytułowanym „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Główne założenie pakietu, jakim jest „energy efficiency first”, czyli „najpierw efektywność energetyczna”, pokazuje jak istotne znaczenie, z perspektywy panujących obecnie w Europie i na świecie trendów, ma efektywność energetyczna.

POBE podkreśla, że w Polsce efektywność energetyczna ma – poza niekwestionowanymi korzyściami ekonomicznymi – jeszcze bardzo istotny aspekt społeczny i środowiskowy.

REKLAMA

To najskuteczniejsze działanie w walce z dwoma palącymi problemami – ubóstwem energetycznym, które dotyka ponad 12 proc. polskiego społeczeństwa, a także często powiązanym z nim problemem zanieczyszczenia powietrza, którego jednym ze źródeł jest tzw. niska emisja.

Organizacje zrzeszone w POBE wskazują, że z uwagi na problem jakości powietrza, kwestia poprawy efektywności energetycznej w budownictwie powinna się stać jednym z priorytetów polskiego rządu, dlatego tak istotne znaczenie ma terminowe wdrożenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Na efektywność energetyczną w budynkach składają się filary, na które wskazuje POBE – dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne, źródło ciepła i chłodu, a także możliwość optymalizacji przepływów energii w systemach technicznych budynku, a więc w systemie ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, ciepłej wody użytkowej.

Jak istotne w kontekście efektywności energetycznej budynku są wszystkie wymienione kwestie, pokazała przeprowadzona w tym roku rewizja wspomnianej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynku.

Zaproponowane zmiany przepisów krajowych wynikające z konieczności transpozycji zapisów zmienionej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynku mają istotne znaczenie z punktu widzenia aktualnie prowadzonej polityki, m.in. realizowanego programu „Czyste Powietrze”.

W związku z tym, jak podkreśla POBE, odkładanie implementacji dyrektywy w czasie nie tylko stwarza zagrożenie nałożenia na Polskę wysokich kar, ale również jest niekorzystne z perspektywy beneficjentów istniejących programów oraz pozostałej części społeczeństwa.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.