W gminie Nieporęt zostanie zamontowanych 587 zestawów solarnych

W gminie Nieporęt zostanie zamontowanych 587 zestawów solarnych
foto: F.Mykiera, flickr cc-by.20

{więcej}Gmina Nieporęt w województwie mazowieckim prowadzi nabór chętnych do udziału w projekcie zakupu i montażu zestawów kolektorów słonecznych, do których dofinansowanie obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z projektem ma zostać zainstalowanych 587 zestawów solarnych z kolektorami próżniowymi typu heat-pipe.

Realizowany program dofinansowania do zakupu i montażu zestawów kolektorów słonecznych jest pierwszym etapem realizacji inwestycji proekologicznych i energooszczędnych w gminie Nieporęt. Program przeznaczony jest dla osób prywatnych i ma objąć 587 gospodarstw domowych.

Jak informują urzędnicy gminni, w chwili obecnej unijne dofinansowanie obejmuje 70% kosztów realizacji zestawu solarnego. Jednak, o ile pojawią się możliwości budżetowe, wójt gminy Nieporęt wystąpi do Rady Gminy z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania, co spowoduje zmniejszenie niezbędnego wkłądu własnego. 

REKLAMA
REKLAMA

Według danych, jakie uzyskała gmina Nieporęt od obecnych użytkowników zestawów solarnych, wartość wniesionego wkładu pieniężnego przez mieszkańca przy 70-procentowym dofinansowaniu powinna zwrócić się maksymalnie w ciągu 5 lat.

Gmina wybrała do realizacji projektu kolektory próżniowe typu heat-pipe. Gwarancja jakości na zamontowane kolektory na wynosić 5 lat, a podczas jej trwania wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić co najmniej 1 nieodpłatny przegląd serwisowy. 

Projekt jest współfinansowany ze śrdoków Unii Europejskiej.

gramwzielone.pl