Od dzisiaj wyższe dotacje z programu Czyste Powietrze

Od dzisiaj wyższe dotacje z programu Czyste Powietrze
Fotolia

W związku z wejściem w życie zmian wprowadzonych do ustawy Prawo ochrony środowiska od dzisiaj będzie można składać wnioski o wyższy poziom dotacji z rządowego programu dofinansownania na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych Czyste Powietrze.

Wyższy poziom dotacji, który wyniesie maksymalnie 37 tys. zł (32 tys. zł i ewentualnie dodatkowe 5 tys. zł na instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW) – w stosunku do standardowego poziomu dotacji, będzie przysługiwać osobom posiadającym niższe dochody – w przypadku gospodarstw wieloosobowych nie przekraczające 1400 zł na osobę, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1960 zł.

W przypadku takich gospodarstw domowych uzyskanie wyższej dotacji z Czystego Powietrza będzie się wiązać z koniecznością uzyskania z gminy zaświadczenia o dochodach w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Wniosek o takie zaświadczenie będzie można złożyć również drogą elektroniczną, podpisując go profilem zaufanym.

REKLAMA

Zachętę dla gmin do aktywniejszego zaangażowania się w realizację programu ma stanowić dodatkowe wynagrodzenie 100 zł za każde wydane zaświadczenie, które zostanie dołączone do wniosku o dotację z Czystego Powietrza.

Wnioski o dotacje, do których zostanie dołączone takie zaświadczenie, można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub w gminach, które zaangażowały się w pośrednictwo w przyjmowaniu wniosków.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

REKLAMA

Na razie wniosków o dotacje z programu Czyste Powietrze nie można jeszcze składać w bankach, które sygnalizowały zainteresowanie udziałem w tym programie – mimo, że według wcześniejszych zapowiedzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taka możliwość miała pojawić się we wrześniu br.

Podstawowy poziom dotacji w drugiej edycji Czystego Powietrza, realizowanej od 15 maja br., jest przyznawany przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł. Wówczas maksymalny poziom dofinansowania wynosi 20 tys. zł i ewentualnie dodatkowe 5 tys. zł jeśli beneficjent wnioskuje także o środki na domową instalację fotowoltaiczną.

Beneficjentami dofinansowania w nowej edycji programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego. Nie ma możliwości finansowania inwestycji w budynkach będących w trakcie budowy. Dofinansowanie może objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Dotacje w programie realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska można przeznaczyć na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową oraz dokumentację projektową i audyt energetyczny.

Osoby chcące wyliczyć wysokość maksymalnego dofinansowania mogą skorzystać z kalkulatora udostępnionego na stronie NFOŚiGW pod tym linkiem

Innym udogodnieniem dla beneficjentów Czystego Powietrza jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19.

Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.

NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie Czyste Powietrze. Lista ma być sukcesywnie wypełniana urządzeniami, o których dodanie wnioskowali ich producenci i które zostały pozytywnie zweryfikowane przez administratorów listy. 

Do 16 października br. za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w programie Czyste Powietrze złożono ponad 172 tys. wniosków o dotacje na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

Budżet programu wynosi 103 mld zł na lata 2018-2029. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.