RWE przegrywa z UOKiK w sprawie podwyżek cen energii

RWE przegrywa z UOKiK w sprawie podwyżek cen energii
foto: RWE press

{więcej}Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, w której UOKiK uznał, że RWE Stoen Operator stosuje niedozwolone praktyki w relacjach ze swoimi odbiorcami energii. 

Pierwszy zakwestionowany przez UOKiK zapis w umowach oferowanych swoim klientom przez RWE Stoen Operator umożliwiał podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10% w stosunku do wcześniej ustalonej stawki bez zgody konsumenta i możliwości odstąpienia od umowy. Zdaniem UOKiK, w przypadku zmian istotnych warunków umowy takich jak cena oferowanej usługi RWE powinien umożliwić swoim klientom rozwiązanie współpracy. 

UOKiK uznał też za niekorzystne dla odbiorców energii rezerwowane sobie przez RWE prawo do zmiany terminu przyłączenia do sieci. Urząd wskazał przy tym, że umowa powinna precyzyjnie określać termin przyłączenia do sieci, a w przypadku zmiany terminu z winy zakładu energetycznego jego klient powinien uzyskać prawo do dochodzenia rekompensaty. 

REKLAMA
REKLAMA

Po zakwestionowaniu przez UOKiK praktyk stosowanych przez RWE Stoen Operator, dostawca energii odwołał się do Sądu Apelacyjnego, jednak ten potwierdził stanowisko Urzędu. Oznacza to, że UOKiK będzie mógł wpisać zakwstionowane klauzule, które stosował RWE, do prowadzonego przez siebie rejestru klauzul niedozwolonych.

– Oczywiście szczegółowo przeanalizujemy decyzję SOKiK. Pragnę jednak podkreślić, że RWE Stoen Operator, już w styczniu 2013 roku, zmienił w swoich wzorcach umów klauzule wskazane przez UOKiK jako niedozwolone. Pozytywne doświadczenia klientów mają kluczowe znaczenie dla działalności RWE, dlatego takie sytuacje traktujemy z największą uwagą – poinformowała Iwona Jarzębska, Dyrektor ds. Komunikacji RWE w komunikacie przesłanym do portalu Gramwzielone.pl.

gramwzielone.pl