Podkarpackie: 57 mln zł na instalacje kolektorów słonecznych

Podkarpackie: 57 mln zł na instalacje kolektorów słonecznych
Ritter Solar press

{więcej}W ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ponad 4 tys. gospodarstw domowych zostaną zamontowane instalacje kolektorów słonecznych. Realizacja projektu będzie kosztować ponad 57 mln zł, z czego dofinansowanie z tzw. Funduszy Szwajcarskich wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, który jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na terenie 20 gmin województwa podkarpackiego zostaną zamontowane instalacje kolektorów słonecznych służące do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachach ponad 4 tys. gospodarstw domowych, natomiast na czterech obiektach sportowych (m.in. krytej pływalni i basenie otwartym) zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne.

REKLAMA
REKLAMA

Jak pinformował Andrzej Czernecki, przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, podpisano już umowę na zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych. Projekt realizować będzie konsorcjum firm: Wiktor z Radomska oraz Eco-Team i Przemysłówka z Częstochowy.

Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie emisji CO2 o ponad 5,5 tys. ton rocznie. Powierzchnia zainstalowanych w ramach projektu kolektorów słonecznych ma wynieść 22,6 tys. m2, a zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych 2,5 tys. m2.

Pierwsze instalacje solarne mają zostać zamontowane już w czerwcu br., natomiast realizacja całości projektu przewidziana jest do 2016 roku.

gramwzielone.pl