Parametry pracy farmy PV pod kontrolą – sterownik SPV

Parametry pracy farmy PV pod kontrolą – sterownik SPV
Apator

Zmiany sposobu wytwarzania i wykorzystania energii, w tym kształtowanie się nowych, proekologicznych postaw są na tyle istotne, że możemy mówić o rewolucji. Tendencją najbliższych lat będzie odchodzenie od paliw kopalnych i konwencjonalnych źródeł energii. Wyzwania płynące z zadbania o środowisko, wspierane przez działania w zakresie ustawodawstwa, a wymuszane przez rosnące ceny energii lub techniczne uwarunkowania pracy systemów elektroenergetycznych powodują, że zwraca się coraz większą uwagę na zagadnienia związane ze sposobami wykorzystania energii elektrycznej oraz korzyściami i możliwościami nowych technologii.

W najbliższym otoczeniu obserwujemy już wiele ekologicznych źródeł energii, w tym w szczególności farmy fotowoltaiczne, które generują coraz więcej energii i są wyzwaniem dla istniejącego systemu elektroenergetycznego.

W związku z tym wprowadzane zostały nowe wymagania techniczne m.in. związane z regulacją mocy czynnej i biernej ze źródeł OZE oraz monitorowaniem punktu przyłączenia do sieci. Wymagane są nowe urządzenia regulacyjne dla OZE.

REKLAMA

Apator

Nowością w ofercie Grupy Apator jest uniwersalny sterownik farm fotowoltaicznych SPV RM, który pełni rolę sterownika telemechaniki, koncentratora danych, modułu komunikacyjnego oraz regulatora parametrów pracy obiektu. Kontroluje również parametry pracy źródła wytwórczego poprzez bezpośrednie połączenie z dataloggerami, automatyką zabezpieczeniową i analizatorami.

Zapewnia łączność między urządzeniami obiektowymi i systemem nadzoru oraz pełni rolę koncentratora danych – zbiera i gromadzi informacje z podrzędnych urządzeń obiektowych, modułów wejść/wyjść, a następnie udostępnia je urządzeniom nadrzędnym oraz konwertera protokołów.

Sterownik SPV RM realizuje funkcje związane z kontrolą parametrów pracy farm fotowoltaicznych zawarte w wymogach NC RfG oraz IRiESD wszystkich operatorów systemów dystrybucyjnych.

Kolejnym produktem Grupy Apator związanym z OZE będzie sterownik SPV SM dla farm PV, który pełni rolę strażnika mocy w instalacjach przemysłowych, na terenie których pracują generatory fotowoltaiczne wytwarzające moc na potrzeby własne.

REKLAMA

Zabezpieczenie przed eksportem mocy do sieci dystrybucyjnej może być realizowane poprzez regulację parametrów pracy obiektu dzięki bezpośredniemu połączeniu z dataloggerami, automatyką zabezpieczeniową, analizatorami parametrów sieci itp. lub przez odłączenie źródła od sieci przy pomocy wyłącznika.

Sterownik SPV SM na podstawie pomiaru wartości oraz kierunku przepływu mocy w punkcie przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje wartość mocy generowanej przez instalację fotowoltaiczną. Odłączenie instalacji przy pomocy wyłącznika jest dodatkowym mechanizmem zabezpieczającym przed eksportem mocy do sieci dystrybucyjnej.

Grupa Apator uczestniczy w zmianach rodzącego się rynku zielonej, rozproszonej energetyki, przygotowując kolejne rozwiązania w postaci urządzeń do automatyzacji OZE, systemów do nadzoru OZE i magazynów energii do stabilizacji sieci, by wspierać zarządzanie energią, dbać o bezpieczeństwo inwestycji i sieci elektroenergetycznej.

Szymon Bendlewski                                                                 

Menedżer Produktu

Apator SA

tel. +48 783 830 194

szymon.bendlewski@apator.com


artykuł sponsorowany