Dodatkowe dotacje na energię słoneczną na Podlasiu. Powstaną instalacje solarne za 35 mln zł

Dodatkowe dotacje na energię słoneczną na Podlasiu. Powstaną instalacje solarne za 35 mln zł
Thermomax, ESTIF

{więcej}Zarząd Województwa Podlaskiego dzięki uzyskanym oszczędnościom w ramach RPO dla woj. podlaskiego przeznaczy dodatkowe dotacje dla gmin, które zainwestują w systemy kolektorów słonecznych. 

W sumie wartość dotacji przyznanych dla projektów, które znalazły się na liście rezerwowej – Konkursu nr 5, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)” w ramach RPO dla woj. podlaskiego – wyniesie 26,98 mln zł przy całkowitej łącznej wartości projektów 35,45 mln zł. 

REKLAMA

Wśród gmin, które dzięki dofinansowaniu z RPO dla woj. podlaskiego wykonają instalacje solarne, są gminy: Siemiatycze, Korycin, Raczki, Knyszyn, Krypno, Jasionówka, Ciechanowiec, Boćki oraz gmina i miasto Augustów.

REKLAMA

Zobacz listę beneficjentów Konkursu nr 5, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)” w ramach RPO dla woj. podlaskiego [PDF].

gramwzielone.pl