Smart metering w Warszawie. RWE wyda na rozwój stołecznej sieci 1,6 mld zł

Smart metering w Warszawie. RWE wyda na rozwój stołecznej sieci 1,6 mld zł
Artur Malinowski, flickr cc-by

RWE Stoen Operator w latach 2014-2019 zrealizuje na terenie Warszawy inwestycje sieciowe o łącznej wartości  1 641,5 mln zł. W 2014 roku spółka zainwestuje w sieć w Warszawie 235 mln zł. W latach 2002-2013 spółka przeznaczyła 1,9 mld zł na rozwój techniczny stołecznej sieci i zwiększenie poziomu niezawodności Według prognoz, w 2030 roku w Warszawie może mieszkać nawet 3 mln mieszkańców – dzisiejsze inwestycje pozwolą zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości – informuje RWE Stoen Operator

RWE Stoen Operator, w latach 2014-2019, zainwestuje w rozwój warszawskiej sieci elektroenergetycznej 1 641,5 mln zł. Inwestycje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii w obliczu prognozowanego zwiększonego zapotrzebowania na moc. Jak wynika z analizy demograficznej populacji Warszawy, w latach 2014-2019, zużycie energii elektrycznej znacząco wzrośnie. Docelowy poziom zaludnienia miasta po 2030 roku szacuje się nawet na 3 mln mieszkańców – niemal dwukrotnie więcej niż obecnie. Pod uwagę należy wziąć również dynamiczny rozwój warszawskich centrów biznesowych oraz gmin ościennych. Wyzwania te powodują potrzebę modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej, która w przyszłości będzie poddawana coraz większym obciążeniom.

– Warszawska sieć ma najlepsze wskaźniki niezawodności na tle innych operatorów, jednocześnie utrzymujemy jedne z niższych stawek taryfowych w Polsce – komentuje Robert Stelmaszczyk – Prezes Zarządu RWE Stoen Operator. – Zaplanowane  na lata 2014-2019 inwestycje będą nie tylko stymulować rozwój aglomeracji warszawskiej, ale też umożliwią transformację Warszawy w miasto przyszłości. Realizacja koncepcji Smart Grid na naszym terenie znacząco zwiększy poziom efektywności energetycznej systemu. Umożliwi również rozwój generacji rozproszonej, która w niedalekiej przyszłości będzie odgrywać ważną rolę na rynku energii. 

REKLAMA

W latach 2014-2019, w ramach uzgodnionego z Urzędem Regulacji Energetyki Planu Rozwoju RWE Stoen Operator, na terenie Warszawy położonych zostanie: ponad 165 km linii wysokiego napięcia (WN), 512 km linii średniego napięcia (SN) oraz 1332 km linii niskiego napięcia (nN). Oprócz tego planowane jest wybudowanie i zmodernizowanie: 24 stacji elektroenergetycznych w obszarze WN i 843 stacji  elektroenergetycznych  SN/nN (w tym stacje typu Smart).

REKLAMA

W samym roku 2014 zrealizowane zostaną inwestycje sieciowe o wartości 235 mln zł, z czego najważniejsze, opiewające na sumę 158,5 mln zł, uwzględniać będą budowę lub rozpoczęcie budowy stacji wysokiego napięcia: Cybernetyki – 17 mln zł, Towarowa – 50 mln zł, Tarchomin – 17 mln zł, oraz wyprowadzenie linii wysokiego napięcia ze stacji Mościska – 52 mln zł i budowę linii Siekierki-Stegny-Południowa – 20 mln zł. Przedsięwzięcia te pozwolą na poprawę bezpieczeństwa zasilania Warszawy, pokrycie rosnącego zapotrzebowania na moc oraz poprawę parametrów jakościowych zasilania dla istniejących odbiorców.

Zaplanowane na lata 2014-2019 inwestycje są częścią transformacji warszawskiego systemu elektroenergetycznego w kierunku nowoczesnych rozwiązań. W jej wyniku tradycyjne jednokierunkowe sieci będą stopniowo zastępowane przez Inteligentne Sieci Energetyczne – Smart Grids – które dzięki komunikacji dwustronnej umożliwiają zrównoważone zużycie energii oraz rozwój generacji rozproszonej. Wprowadzenie inteligentnych sieci oraz zdalnego opomiarowania ma pomóc w osiągnięciu celu unijnego 20% wzrostu efektywności energetycznej.

Pierwszym projektem RWE Stoen Operator związanym z wdrożeniem smart meteringu jest instalacja nowoczesnych liczników u klientów indywidualnych wraz z całym systemem umożliwiającym zdalny odczyt danych. Wartość tej inwestycji w latach 2014-2015 to ponad 65 mln zł. 

RWE Stoen Operator