1,9 mln zł kary dla RWE Stoen Operator za umowy in blanco

1,9 mln zł kary dla RWE Stoen Operator za umowy in blanco
foto: RWE press

{więcej}Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, w której UOKiK uznał, że RWE Stoen Operator stosuje niedozwolone praktyki w relacjach z odbiorcami energii.

Aktualizacja 15.50, 03-06-14

UOKiK zakwestionował praktykę RWE polegającą na podpisywaniu przez klientów operatora umów z pustymi miejscami, które następnie uzupełniał przedstawiciel RWE. Chodziło m.in. o dane na temat grupy taryfowej, mocy przyłączeniowej czy okresu rozliczeniowego.

REKLAMA
REKLAMA

W efekcie UOKiK nałożył na RWE karę w wysokości 1,928 mln zł, a SOKiK podtrzymał stanowisko UOKiK. Wyrok nie jest prawomocny i RWE może się od niego odwołać do Sądu Apelacyjnego.

Wcześniej UOKiK zakwestionował zapis w umowach oferowanych przez RWE Stoen Operator, który umożliwiał operatorowi podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10% w stosunku do wcześniej ustalonej stawki bez zgody konsumenta i możliwości odstąpienia od umowy. Zdaniem UOKiK, w przypadku zmian istotnych warunków umowy takich jak cena oferowanej usługi RWE powinien umożliwić swoim klientom rozwiązanie współpracy. 

UOKiK uznał też za niekorzystne rezerwowane sobie przez RWE prawa do zmiany terminu przyłączenia do sieci. Urząd wskazał przy tym, że umowa powinna precyzyjnie określać termin przyłączenia, a w przypadku zmiany terminu z winy zakładu energetycznego jego klient powinien uzyskać prawo do dochodzenia rekompensaty. Stanowisko UOKiK potwierdził SOKiK oraz Sąd Apelacyjny w Warszawie. W efekcie UOKiK może wpisać zakwstionowane klauzule, które stosował RWE, do prowadzonego przez siebie rejestru klauzul niedozwolonych.

gramwzielone.pl