Dania: powstanie miejska instalacja kolektorów o mocy 26 MWt. Ile będzie kosztować?

http://newsletter.solarthermalworld.org/bwtuflru6aygyc1501rshz?email=true&a=1&p=47598631&t=19921545

REKLAMA
REKLAMA