Małopolskie gminy dostaną dofinansowanie na wymianę pieców węglowych

Małopolskie gminy dostaną dofinansowanie na wymianę pieców węglowych
B@ni, flickr cc

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zdecydował o finansowym wsparciu małopolskich gmin, które przeprowadzą programy wymiany pieców węglowych. 

Zanieczyszczenie powietrza ponad dopuszczalne granice to problem wielu małopolskich miejscowości. Sam Kraków należy do czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. 

Problem dostrzegły lokalne władze, a poprawę jakości powietrza mają zapewnić m.in. przyjęty w Krakowie zakaz wykorzystania pieców węglowych, który zostanie wprowadzony od 2018 r., a także wprowadzenie pierwszej w Polsce linii elektrycznych autobusów, co przyczyni się do obniżenia emisji generowanych przez miejski transport. 

REKLAMA

Poprawę jakości powietrza w Małopolsce wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który władzom samorządowym zgłaszającym projekty walki z tzw. niską emisją przyznaje dofinansowanie w ramach programu KAWKA. 

REKLAMA

O dofinansowaniu wymiany pieców węglowych zdecydował też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który przyzna wsparcie w wysokości do 50% na wymianę pieców węglowych w małopolskich gminach, w których zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy i które liczą mniej niż 10 tys. mieszkańców. 

Ze środków WFOŚiGW będzie można sfinansować m.in. zakup kotłów węglowych charakteryzujących się wyższą sprawnością i opalanych węglem wysokoenergetycznym. 

Tymczasem zakaz palenia węglem, który w ubiegłym roku uchwaliły władze sejmiku małopolskiego i który ma obowiązywać w Krakowie od 2018 r., został zaskarżony w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Jak podaje PAP, powołując się na prawników reprezentujących osobę, która wniosła skargę, jej zdaniem uchwała preferuje ludzi bogatszych, których stać na wymianę instalacji grzewczej. W drugiej ze skarg inny mieszkaniec zwrócił uwagę, że uchwała nie obejmuje właścicieli kominków, a powinna dotyczyć wszystkich osób ogrzewających domy węglem. 

gramwzielone.pl