Dotacja na dokumentację pod termomoderniazcję 218 szkół

Dotacja na dokumentację pod termomoderniazcję 218 szkół
Prezes Zarządu NFOŚiGW Małgorzata Skucha oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska. Foto: NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie na wykonanie dokumentacji termomodernizacyjnej dla 218 placówek państwowych szkół artystycznych. 

Dofinansowanie w wysokości 17,6 mln zł zostało przyznane w ramach w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu „Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego – przygotowanie dokumentacji” ma wynieść 20,7 mln zł. 

REKLAMA

NFOŚiGW informuje, że przyznane dofinansowanie otwiera możliwość objęcia  termomodernizacją – w ramach działania 9.3 POIiŚ – nowego typu budynków użyteczności publicznej,  szkół o profilu artystycznym, a także będzie początkiem dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego szacowanego na około 50 mln EUR z Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

REKLAMA

Projekt będzie realizowany od czerwca 2014 r. do końca 2015 r.

gramwzielone.pl / za NFOŚiGW