KE pozywa Polskę za dyrektywę o budownictwie energooszczędnym

KE pozywa Polskę za dyrektywę o budownictwie energooszczędnym
waldopics, flickr cc-by-2.0

Komisja Europejska skierowała skargę doTrybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) w Luksemburgu w sprawie niepełnego wdrożenia przez Polskę i Austrię zapisów wymaganych przez unijną dyrektywę 2010/31/UE dotyczącą energetycznej charakterystyki budynków. Z wdrożeniem przepisów dyrektywy Polska notuje już 2-letnie opóźnienie. 

Zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE kraje UE-28 powinny wdrożyć minimalne wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków, a także przygotować przepisy umożliwiające budowę od 2021 r. wyłącznie budynków o niemal zerowym zużyciu energii. 

Ponadto, kraje członkowskie powinny też opracować system certyfikacji energetycznej budynków, a także wdrożyć wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. 

REKLAMA
REKLAMA

Na wdrożenie dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków Polska miała czas do lipca 2012.  

W przypadku niekorzystnego dla naszego kraju wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Polsce grozi kara w wysokości 96,7 tys. euro liczone za każdy dzień zwłoki we wdrożeniu dyrektywy. Dla Austrii KE proponuje karę w wysokości 39,5 tys. euro/dzień. 

gramwzielone.pl