Rynek pomp ciepła w Polsce na III Kongresie PORT PC

Rynek pomp ciepła w Polsce na III Kongresie PORT PC
RWE press

W ciągu ostatnich miesięcy można było zaobserwować zmiany w dotychczasowym postrzeganiu pomp ciepła w Polsce. Po raz pierwszy w prawodawstwie polskim uwzględniono pompy ciepła jako urządzenia pozyskujące energię z odnawialnych źródeł. Pojawiły się nowe standardy techniczne w postaci kolejnych „Wytycznych projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” opublikowane przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Również w tym roku w Polsce został wprowadzony Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT.

Wszystko wskazuje, że możliwy jest  dalszy harmonijny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce. Śmiało można powiedzieć, że jest to „Technologia jutra dostępna już dzisiaj”. To właśnie pod takim hasłem 23 września odbędzie się III Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Tematyka Kongresu obejmie podsumowanie obecnej sytuacji rynku pomp ciepła na tle rynku innych urządzeń grzewczych w skali Polski i innych krajów Unii Europejskiej. 

Podczas spotkania odbędzie się premiera kolejnych wytycznych publikowanych przez PORT PC. Omówione zostanie również znaczenie pomp ciepła w świetle nowych Warunków Technicznych które zaczną obowiązywać w roku 2014,  2017 i 2021. Przedstawione będą prognozy i kierunki rozwoju technologii pomp ciepła na podstawie bieżących projektów realizowanych w ramach programów rozwojowych dot. pomp ciepła Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Przedstawione zostaną również nowe pola zastosowań i rozwoju technologii pomp ciepła np. w dziedzinie dużych mocy grzewczych.

REKLAMA

Do udziału i wygłoszenia prelekcji w czasie Kongresu zaproszeni zostali między innymi: Prezes Zarządu niemieckiego stowarzyszenia BWP dipl. Ing. Karl-Heinz Stawiarski oraz Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych dr inż. Henryk Majchrzak.  Spotkanie tradycyjnie zakończy się panelem dyskusyjnym, podczas którego uczestnicy konferencji będą mieli okazję usłyszeć odpowiedzi ekspertów na nurtujące ich pytania.

REKLAMA

Miejscem spotkania przedstawicieli branży pomp ciepła będzie Centrum Konferencyjne EXPO XXI w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 23 września 2014 roku – pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Renexpo w Warszawie.

Konferencja skierowana jest zarówno dla przedstawicieli branży pomp ciepła jak również dla osób zainteresowanych (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, studentów, osób prywatnych). Dla osób, które zdecydują się na udział w kongresie do końca sierpnia oraz dla studentów przewidziana jest promocyjna opłata za uczestnictwo. Mamy nadzieję, że tradycyjnie kolejny Kongres PORTPC będzie okazją do spotkania wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepła i rozwojem nowoczesnych budynków energooszczędnych i pasywnych.

Szczegółowy program i  informacje na temat III Kongresu PORT PC, można znaleźć na stronie internetowej www.portpc.pl w zakładce wydarzenia.

PORT PC