Zapraszamy na najważniejsze spotkane branży pomp ciepła

Zapraszamy na najważniejsze spotkane branży pomp ciepła
RWE press

Przed nami kolejny, III Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). To najważniejsze wydarzenie polskiej branży pomp ciepła, w którym uczestniczą eksperci z całego kraju. W trakcie tegorocznej konferencji swoją premierę będą miały kolejne części publikowanych przez PORT PC „Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła”.

Opracowania obejmą między innymi  szacowanie współczynnika SCOP (SPER) dla elektrycznych i gazowych pomp ciepła, standardy dotyczące twardości wody grzewczej czy równoważenia hydraulicznego instalacji. Wydana w ubiegłym roku pierwsza część dotycząca dolnych źródeł dla pomp ciepła została bardzo dobrze przyjęta i odniosła duży sukces, co świadczy o zapotrzebowaniu branży na takie opracowania.  PORT PC informuje, że będzie dalej rozwijać tematykę dolnych źródeł ciepła w ramach zaplanowanych kompleksowych działań. W przygotowaniu są już kolejne wytyczne w zakresie dolnych źródeł pomp ciepła z tzw. bezpośrednim odparowaniem czynnika roboczego.

Prace stowarzyszenia nie ograniczają się jedynie do narzędzi w postaci wytycznych. Już w czasie Kongresu organizacja przekaże poradnik skierowany do inwestorów, w którym zawarte będą podstawowe informacje i porady dla wszystkich zainteresowanych instalacją pomp ciepła korzystających z energii geotermalnej w swoim domu. Czytelnicy znajdą w nim wiele praktycznych informacji m.in. na temat analizy ponoszonych kosztów oraz wyboru optymalnych rozwiązań. Ważnym zagadnieniem poruszanym w poradniku będą również ramy prawne czy kwestie jakości wykonywanych instalacji. Potencjalny inwestor po zapoznaniu się z tym materiałem będzie w stanie określić wiarygodność firmy wykonującej zlecenie.

REKLAMA

Mając na uwadze, że rozwój branży możliwy jest tylko przy równoczesnym zaufaniu klientów, wkrótce na stronie internetowej PORT PC pojawi się baza referencyjna największych gruntowych dolnych źródeł wykonanych w Polsce. Stanowią one najlepszy przykład na to, że można i warto inwestować w ich realizację. Poglądowe dane o lokalizacji oraz krótkie opisy instalacji z pompami ciepła przedstawia interaktywna mapa Repowermap (www.repowermap.org). Dzięki akcji promocyjnej PORT PC na mapie Polski aktualizowane są kolejne instalacje z pompami ciepła. Co jest warte podkreślenia obecnie jest ich już kilkaset i stanowią największą grupę z pokazywanych urządzeń OZE w Polsce.

Instalacje do pozyskiwania ciepła z dolnego źródła, są najważniejszym i jednocześnie najbardziej problematycznym elementem systemu ogrzewania i chłodzenia budynków za pomocą pompy ciepła. Źródło ciepła dla pompy ciepła stanowi powietrze, woda lub grunt. Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji do pozyskiwania ciepła z dolnego źródła, wpływa bezpośrednio na koszty inwestycji jak i późniejsze koszty ogrzewania i chłodzenia obiektu. Z pośród wymienionych źródeł, najbardziej złożonym jest proces projektowania i wykonania instalacji do pozyskiwania ciepła z gruntu. Projektant, instalator i wiertnik to najważniejsze osoby w procesie realizacji każdej instalacji. Bez wątpienia ułatwienie dla fachowców stanowić będzie przygotowywana polska wersja internetowego narzędzia, przedstawiającego przewodność cieplną warstw gruntu do głębokości 10 m w całej Polsce. W chwili obecnej trwają również wstępne rozmowy w sprawie kolejnego projektu stworzenia mapy z przewodnością cieplną dla gruntów do 100 m głębokości, co będzie sporym ułatwieniem przy pracach koncepcyjno-projektowych z wykorzystaniem pionowych gruntowych wymienników ciepła.  

REKLAMA

Dużym zainteresowaniem, a zarazem sporym sukcesem cieszy się wprowadzony w Polsce system szkoleń i certyfikacji EUCERT. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu instalator uzyskuje tytuł europejskiego instalatora pomp ciepła.

W odniesieniu do standardów jakości wykonywanych wierceń PORT PC wraz z Polskim Stowarzyszeniem Geotermalnym oraz zagranicznymi partnerami planuje wprowadzenie w 2015 roku systemu szkoleń i certyfikacji wiertników według standardów DVGW W 120.

Kolejne przewidziane na rok 2015 działania to  wydanie fachowych poradników dla innych typów dolnych źródeł dla pomp ciepła m im. na temat ograniczenia głośności jednostek zewnętrznych pomp ciepła typu powietrze/woda. Od początku przyszłego roku przewidziane jest również przeprowadzenie przez PORT PC specjalnych seminariów szkoleniowych dla projektantów, instalatorów i wiertników, które przybliżą stosowanie narzędzi PORT PC w zakresie dolnych źródeł pomp ciepła.

Wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepła oraz kompleksowymi działaniami w zakresie dolnych źródeł ciepła serdecznie zapraszamy na III Kongres PORT PC, który odbędzie się 23 września (wtorek) 2014 roku w Warszawie w ramach targów Renexpo.

PORT PC