NFOŚiGW zawiesił dofinansowanie audytów energetycznych w firmach

NFOŚiGW zawiesił dofinansowanie audytów energetycznych w firmach
Gramwzielone.pl (c)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zawieszeniu zaplanowanych na III kwartał br. konkursów na dofinansowanie w ramach programu pt. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki programu – Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa.

Powodem wstrzymania realizacji w/w konkursu jest brak wdrożenia mechanizmów Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014-2020. Uruchomienie środków unijnych jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia finansowania przez NFOŚiGW. 

REKLAMA

Co do zasady, dofinansowanie oferowane ze środków krajowych musi mieć charakter komplementarny lub uzupełniający do środków unijnych dostępnych w ramach Programów Operacyjnych (w tym POIiŚ 2014-2020) – tłumaczy NFOŚIGW i dodaje – Ogłoszenie konkursów będzie możliwe po zatwierdzeniu Szczegółowego Opisu Priorytetów dla POIiŚ 2014-2020 oraz samego programu, co pozwoli na wyznaczenie tzw.  linii demarkacyjnej, szczegółowego zakresu wspieranych projektów oraz form finansowania, jakie będą możliwe do wykorzystania zarówno w ramach finansowanie ze środków unijnych jak i krajowych. 

REKLAMA

Fundusz poinformował ponadto, że zweryfikuje zasady wsparcia w zakresie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach – tak, aby wymogi dot. wykonywania audytów były zgodne z regulacjami zawartymi w nowej ustawie o efektywności energetycznej. Ma to pozwolić NFOSiGW na oferowanie wsparcia zgodnego z jednej strony z oczekiwaniami rynku, a z drugiej strony – z wymogami Dyrektywy o efektywności energetycznej (tzw. Dyrektywa EED – 2012/27/UE) .

gramwzielone.pl / za NFOŚiGW