90% polskich samorządów uważa, że płaci za energię za dużo

90% polskich samorządów uważa, że płaci za energię za dużo
tuchodi, flickr cc

Prawie 90% polskich samorządów uważa, że wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię budynków którymi zarządzają, są zbyt duże. Jednym z głównych powodów zwiększonych wydatków miast jest niska efektywność energetyczna budynków, gdzie głównym powodem jest przestarzała sieć energetyczna i zainstalowane w budynkach urządzenia. O tym, jak wpłynąć na poziom zużycia wody i uzyskać realne oszczędności na energii powiedzieli specjaliści podczas specjalnego seminarium „Efektywność energetyczna budynków”, które odbyło się 15 września w Zabrzu w ramach projektu ECO – Miasto.

Według danych GUS opublikowanych w raporcie ”Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2011”, średnioroczne tempo indywidualnego zużycia energii w tych latach wzrosło z poziomu 90 Mtoe do 102 Mtoe, czyli o 1,3 % rocznie. Do najbardziej energochłonnych czynności należy ogrzewanie pomieszczeń, gotowanie posiłków czy korzystanie z urządzeń elektrycznych, w tym oświetlenia. Wraz z ciągłym wzrostem konsumpcji energii rosną straty energii w sieciach instalacyjnych budynków, co bezpośrednio związane jest z brakiem odpowiednich urządzeń dokonujących pomiaru zużycia oraz przestarzałą instalacją energetyczną i cieplną.

Realne oszczędności w budynkach mieszkalnych to obecnie jedno z największych wyzwań na drodze do efektywności energetycznej polskich miast. Istnieją już rozwiązania, które z łatwością umożliwiają uzyskanie 40% oszczędności. Jak wskazali specjaliści z firmy Schneider Electric – globalnego specjalisty w zakresie zarządzania energią i partnera projektu ECO-Miasto, wykorzystanie nowych technologii jest narzędziem obniżenia rachunków dla samorządów i mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska. Technologie o których wspominali specjaliści pozwalają efektywnie zarządzań np. oświetleniem klatek schodowych, monitorować zużycie energii elektrycznej przez różne instalacje w budynku i wprowadzić zmiany w tych miejscach, gdzie jest ono nadmierne.

REKLAMA
REKLAMA

Podczas seminarium zaprezentowany został również przykład francuskiego miasta Grenoble, które wdrożyło innwacyjny projekt mający na celu zwiększenmie efektywności energetycznej miasta. Lurent Gaillard, który przybył na seminarium z Francji opowiedział o wyzwaniach jakie stały przed miastem i miały istotny wpływ na jego rozwój, a były to m.in. : walka z segregacją społeczną i przestrzenną, odnalezienie atrakcyjności i komfortu miejskiego życia, zmniejszenie liczby samochodów w mieście, ograniczenie wyczerpywania się zasobów, walka z zanieczyszczeniem powietrza, wprowadzenie przyrody do miasta.

Władze Grenoble wraz z firmami pratnerskimi znalazły rozwiązanie tego problemu, poprzez stworzenie kompleksowego planu modernizacji miasta na które składło się kilka elementów takich jak mobilność elektryczna (czyli stacje do ładowania samochodów), inteligentne sieci zarządzania (sieci energetyczne, ciepłownicze, producenci, instalatorzy, zarządcy), energoszczędne budynki, sektor budowlany i drzewny – znak szczególny regionu miasta Grenoble, który został wykorzystany w tworzeniu ekologicznego środowiska miejskiego. Włączenie głównego sektora rozwoju miasta pokazuje jak można wykorzystać lokalne walory ekonomiczne do realizacji koncepcji miasta efektywnie energetycznego. Przy tym projekcie ważne było również partnerstwo podmiotów publicznych oraz prywatnych, a także władz lokalnych. Bez tej wzajemnej kooperacji nie byłoby możliwe zrealizowanie tego projektu.

Dlaczego efektywność energetyczna jest tak ważna dla miast? Powodów jest kilka. Pierwszy to rosnące ceny energii, które według specjalistów nie będą spadać. Kolejny element to wymagania w zakresie redukcji emisji CO2 o 40% do 2030 roku, które nakłada na państwa Komisja Europejska. Przekłada się to bezpośrednio na samorządy, które cele te będą musiały zrealizować poprzez zmniejszenie zużycia energii. Trzeci to poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez jasne i klarowne zarządzanie zużyciem energii we własnych domach oraz zwiększenie niezawodności instalacji w budynkach.

Więcej informacji o projekcie i przykładach realizacji energoszczędnych miast można znaleźć na stronie www.eco-miasto.pl