Ostatnia szansa na dotację z PARP na doradztwo energetyczne

Ostatnia szansa na dotację z PARP na doradztwo energetyczne
Fotolia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła okres świadczenia usługi zwiększenia efektywności przedsiębiorstw w zakresie zużycia energii. Jest to ostatnia szansa dla mikro- i małych przedsiębiorców na skorzystanie z dofinansowanego doradztwa w ramach Krajowego Systemu Usług. Za 30% ceny przedsiębiorcy mogą zoptymalizować zużycie energii i w dalszej perspektywie podnieść swoją konkurencyjność, rentowność i potencjał rynkowy. Usługa będzie dostępna tylko do końca września br.

5 ośrodków KSU z całej Polski realizuje usługę doradczo-szkoleniową w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Usługa ma na celu pomóc mikro- i małym firmom zwiększyć efektywność energetyczną i przez to podnieść ich konkurencyjność. Może się to odbyć poprzez termomodernizację budynków, zmianę wykorzystywanych źródeł lub nośników energii, eliminację strat przesyłu, zmianę dostawcy energii i taryf lub wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Zanim firma wprowadzi ulepszenia, zostanie poddana szczegółowemu audytowi energetycznemu.

Usług niesie ze sobą szereg korzyści. Mikro- i mali przedsiębiorcy nie tylko dowiedzą się, jakie procesy i urządzenia zużywają najwięcej energii w ich firmie, ale także nauczą się  jak optymalizować zużycie energii i jak w przyszłości samodzielnie kontrolować to zużycie. Docelowo zarekomendowane przez doradców KSU działania poprawią efektywność energetyczną przedsiębiorstwa co najmniej o 10%. Warto zaznaczyć, że usługa finansowana z POKL jest w 70% dofinansowana. Dzięki temu przedsiębiorca pokrywa tylko 30% ceny usługi. Na ten projekt Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczyła 2,75 mln zł.

REKLAMA

Efektywność energetyczna to najlepsza metoda obniżenia wydatków na energię. Dzięki usłudze mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą się rozwijać bez drastycznych wydatków. Inwestując w efektywność energetyczną można nie tylko liczyć na zmniejszenie kosztów operacyjnych firmy, ale też zadbać o środowisko naturalne – mówi Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Otoczenia Biznesu w PARP.

Oferta jest przeznaczona do mikro- i małych przedsiębiorstw, które posiadają roczne zużycie energii (przede wszystkim energii cieplnej i elektrycznej) na poziomie nie mniejszym niż 250 GJ (69,44 MWh). Aby skorzystać z doradztwa należy zgłosić się do jednego z 5 ośrodków KSU. Po przeprowadzonym audycie konsultant KSU przygotuje diagnozę wraz z Planem Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej. Następnie zaproponuje rozwiązania odpowiadające na potrzeby firmy. Na koniec konsultant zapewni doradztwo w procesie wprowadzania rekomendacji.

Usługę w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną świadczą następujące ośrodki:

1. ,,NETRIX GROUP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Lublina

REKLAMA

2. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska-Białej

3. Niemiecko – Polska Fundacja Nowa Energia z Lublina

4. Kłunduk Grzegorz Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” z Zabrza

5. SEMPERUM Anna Tomsia-Zając, Janusz Parkitny S.C. z Katowic

Usługa jest świadczona od listopada 2014 r. Wcześniej była realizowana jako program pilotażowy. Skorzystało z niej 300 przedsiębiorców w całym kraju. Obecnie w ramach Krajowego Systemu Usług są oferowane: usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej świadczona przez Punkty Konsultacyjne KSU, doradztwo proinnowacyjne świadczone przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU, usługi finansowe, w tym pożyczki i poręczenia, doradztwo w zakresie optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, doradztwo marketingowego dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz doradztwo z zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP.

Więcej informacji na temat usługi efektywności energetycznej znajduje się pod tym adresem.

informacja prasowa