Spadną ceny gazu dla gospodarstw domowych

Spadną ceny gazu dla gospodarstw domowych
Derrick Coetzee, flickr cc

Wczoraj prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził korektę taryfy na obrót paliwami gazowymi PGNiG Obrót Detaliczny, która spowoduje obniżkę cen gazu dla gospodarstw domowych. 

Jak podaje URE, korekta polega na obniżeniu cen gazu ziemnego wysokometanowego o 6,5%, a cen gazu zaazotowanego GZ-41,5 o 2,5%. Obniżki były możliwe ze względu na spadek kosztów zakupu gazu ziemnego na Towarowej Giełdy Energii oraz w kontraktach bilateralnych od PGNiG S.A.

REKLAMA

W związku z tym, że zmianie nie ulegają zarówno stawki opłat abonamentowych jak i stawki opłat za dostarczanie gazu, spadek średnich płatności odbiorców jest niższy i dla gazu wysokometanowego wynosi średnio 4,5%, zaś dla gazu zaazotowanego GZ-41,5 – 1,9% – podało URE. 

REKLAMA

W wyniku zatwierdzenia korekty taryfy przedsiębiorstwa płatności odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego w gospodarstwach domowych nabywających ten gaz od PGNiG Obrót Detaliczny – w ramach umów kompleksowych – spadają średnio od 3,1 do 4,5%.

gramwzielone.pl / za URE