Znaki jakości EHPA-Q dla pierwszych pomp ciepła w Polsce

Znaki jakości EHPA-Q dla pierwszych pomp ciepła w Polsce
Fot. EHPA

Z przyjemnością informujemy, że Komisja ds. znaku jakości ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) przyznała pierwsze znaki jakości EHPA –Q pompom ciepła w Polsce. W chwili obecnej w Polsce, znak ten posiadają wybrane urządzenia czterech producentów (Hewalex, StiebelEltron, Vaillant i Viessmann). PORT PC przewiduje, że liczba ta będzie systematycznie rosnąć gdyż znakiem EHPA-Q nadawanym w Polsce zainteresowani są liczni producenci i dostawcy pomp ciepła – informuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”. 

EHPA-Q to europejski znak jakości przyznawany pompom ciepła, który obowiązuje tylko w tym kraju  gdzie został nadany. Znak mogą uzyskać sprężarkowe pompy ciepła, z napędem elektrycznym wykorzystujące energię z otoczenia (powietrze, woda, grunt, ciepło geotermalne), o mocy maksymalnej nie przekraczającej 100 kW. Oznaczenie pompy ciepła (lub typoszeregu pomp ciepła) znakiem jakości EHPA Q potwierdza, że spełnia ona wysokie wymagania postawione przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA).

Podstawowe wymagania pomp ciepła, certyfikowanych znakiem EHPA-Q w Polsce:

REKLAMA

•   Zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami krajowymi (oznakowanie CE)

•    Minimalny poziom efektywności (COP), wyznaczony w wyniku badań w jednym z ośrodków testowych akredytowanych zgodnie z ISO 17025:

– solanka/woda B0/W35 – 4.30

– woda/woda W10/W35 – 5.10

– powietrze/woda A2/W35 – 3.10

– bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda E4/W35 – 4.30

•   Deklaracja poziomu hałasu zgodnie z normą EN 12102

REKLAMA

•   Zapewnienie sieci dystrybucji, planowania, serwisu oraz dokumentacji w języku kraju, w którym przyznawany jest znak

•   Zapewnienie sieci obsługi w obszarze pozwalającym na zareagowanie w ciągu 24h na wezwanie użytkownika

•   Zapewnienie gwarancji 24 miesiące oraz dostępności części przez minimum 10 lat

Jak wynika z powyższych wymagań EHPA-Q jest znakiem lokalnym, nadawanym w  konkretnym kraju. Zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo nabycia oraz korzyści w długiej perspektywie czasu, przez co dostarcza silnych argumentów wszystkim podmiotom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe wsparcie ze strony różnych organizacji i podmiotów współfinansujących projekty z udziałem pomp ciepła.

Przykładowo pompy ciepła, które uzyskały znak jakości EHPA-Q, spełniaj wymagania określone w programie PROSUMENT, a zarazem w decyzji KE Ecolabel z 2007 roku.

Europejski znak jakości dla pomp ciepła EHPA-Q jest w pewnym sensie odpowiednikiem bardzo dobrze przyjętego w Europie znaku jakości Solar Keymark nadawanego kolektorom słonecznym. Dodatkową zaletą znaku jakości EHPA-Q dla pomp ciepła są kryteria jakościowe oraz wyższe wymagania minimalne dotyczące obsługi klienta i serwisu.

Znak jakości  EHPA-Q jest koordynowany przez komitet ds. znaku jakości powołany przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Komitet ten  zapewnia wspólną dla całej Europy standaryzację, rozwija zasady, przepisy i wymagania. Komitet ds. znaku jakości składa się z członków narodowych   komitetów oraz reprezentantów z ośrodków badawczych uprawnionych do przeprowadzania badań pomp ciepła. W Polsce za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest komisja ds. znaku jakości ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

Dodatkowe informacje o znaku jakości EHPA-Q znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia www.portpc.pl w zakładce polityka jakości.

Więcej o jednolitych europejskich znakach dla pomp ciepła można będzie posłuchać podczas IV Kongresu PORT PC, który odbędzie się 22 września 2015 roku w ramach Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO w Warszawie. Rejestracja na Kongres jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej www.renexpo-warsaw.com/zakładka konferencje.

PORT PC

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym targów RENEXPO oraz IV Kongresu PORT PC.