Program Ryś: wyższa dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych

Program Ryś: wyższa dotacja na termomodernizację domów jednorodzinnych
Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW. Fot. NFOŚiGW

Jeszcze w tym roku ma wystartować program Ryś, którego celem jest dofinansowanie termomodernizacji domów jednorodzinnych. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie kredytu z dotacją, której wysokość będzie uzależniona od zakresu prac termomodernizacyjnych. 

Program Ryś będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do 2020 r. Budżet programu ma wynieść 300 mln zł, jednak w przypadku dużego zainteresowania dopłatami NFOŚiGW nie wyklucza zwiększenia puli dostępnych środków.

Przyjęta forma dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych to kredyt z dotacją. Kredytowanie będzie realizowane przez banki, które zgłoszą się do programu i przejdą procedurę kwalifikacyjną.

REKLAMA

Zastosowanie takiego, zwrotnego modelu finansowania w kolejnym programie realizowanym przez NFOŚiGW – jak uzasadnia Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW – daje możliwość ponownego wykorzystania środków i dotarcia do jak największej liczby beneficjentów. 

Z dofinansowania na termomodernizację domu jednorodzinnego w programie Ryś będą mogły skorzystać osoby fizyczne, a także inne podmioty posiadające prawo własności lub współwłasności do jednorodzinnego domu mieszkalnego z prawem do użytkowania.

REKLAMA

Konsultacje programu Ryś podsumowano w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas 75. Forum Efekt – Energia – Środowisko. Jak informuje Fundusz, w ramach konsultacji o opinię poproszono wszystkie gminy, urzędy marszałkowskie, WFOŚIGW, ministerstwa, instytucje branżowe, banki oraz właścicieli domów jednorodzinnych, co skutkowało otrzymaniem 120 odpowiedzi.

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, w toku konsultacji Fundusz uwzględnił m.in. postulat zwiększenia maksymalnych kosztów kwalifikowanych oraz wysokości dotacji z 10%, 20% lub 30% – odpowiednio do 20% i 40%.

Podczas konsultacji wnioskowano też o zwiększenie części budżetu programu Ryś przeznaczonej na bezzwrotne finansowanie – z 75 mln zł do 90 mln zł, a także o objęcie dotacjami inwestycji w odnawialne źródło energii – pompę ciepła, kolektory słoneczne lub kocioł na biomasę.

Prezentacje dotyczące zasad programu Ryś są dostępne na stronie NFOŚiGW pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl