Sejm przyjął ustawę o efektywności energetycznej

Sejm przyjął ustawę o efektywności energetycznej
Drabik Pany, flickr cc

W piątek posłowie przyjęli ustawę o efektywności energetycznej, która „ma zwiększyć efektywność energetyczną i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić stanu środowiska naturalnego”. Nowe przepisy zastępują ustawę o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r.

Przyjęta w piątek przez Sejm ustawa o efektywności energetycznej wdraża przepisy unijne dotyczące efektywności energetycznej, zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii.

Ustawa powinna spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych.

REKLAMA

Określa m.in. zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej. Dokument ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Ma zawierać m.in. opis planowanych programów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, określenie krajowego celu w tym zakresie, informacje o osiągniętych oszczędnościach oraz strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy dokument ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

W ustawie zostały sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi.

REKLAMA

Ustawa określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii.

Do dokumentu został przeniesiony system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), czyli mechanizm mający wspierać działania prooszczędnościowe, oferując w zamian korzyści finansowe.

Jak sygnalizował ostatnio w Sejmie wiceminister energii Andrzej Piotrowski, kolejny przetarg na białe certyfikaty może odbyć się już w tym roku. 

Ponadto ustawa określa m.in. zasady przeprowadzania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach. Firmy będą musiały przeprowadzać takie audyty co 4 lata. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu, a po odniesieniu się posłów do poprawek zgłoszonych przez senatorów nowe regulacje trafią do podpisu prezydenta. 

red. gramwzielone.pl / Kancelaria Sejmu RP