Świadectwo energetyczne

Dzięki niemu możemy poznać potrzeby energetyczne budynku, z którego chcemy korzystać – a w efekcie – przewidzieć związane z tym wydatki. {więcej}

Certyfikat energetyczny określa wielkość energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem danej nieruchomości. Wielkość ta podawana jest w kWh/m2/rok.

Od niedawna taki dokument to w naszym kraju konieczność. Od ubiegłego roku wszystkie oddawane do użytku budynki w Polsce muszą posiadać swoją charakterystykę energetyczną. Wymóg ten dotyczy nie tylko budynków nowych, ale także wprowadzanych do obrotu na rynku wtórnym oraz nieruchomości, które poddane zostały gruntownej przebudowie, w wyniku której zmianie uległy ich cechy energetyczne.

REKLAMA

Od obowiązku posiadania świadectw energetycznych zwolnieni są natomiast właściciele m.in.  budynków niemieszkalnych, religijnych czy podlegających przepisom o ochronie zabytków oraz lokali użytkowanych sezonowo – krócej niż 4 miesiące w roku.

Certyfikatu nie muszą posiadać też nieruchomości małe – których roczne zapotrzebowanie na energię nie przekracza 50kWh/m2 – oraz wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 m2.

REKLAMA

Dla osób chcących kupić lub wynająć dany lokal, jego świadectwo energetyczne dostarczy niezwykle ważnych informacji, które pozwolą obliczyć przyszłe koszty eksploatacji. Dzięki niemu dowiemy się, ile będziemy musieli wydać na ogrzewanie, podgrzewanie wody czy klimatyzację. Certyfikat jest ważny przez 10 lat.

Świadectwo energetyczne danego budynku sporządza się – nie na podstawie pomiarów zużycia energii – a na bazie jego stałych cech – standardu wykonania czy instalacji cieplnych.

Obowiązek certyfikacji energetycznej wynika z prawodawstwa Unii Europejskiej. Idea świadectw energetycznych została uprawomocniona przez dyrektywę 2002/91/WE, a w naszym kraju poprzez ustawę Prawo budowlane.

Jak pokazuje debata na forum UE, jest praktycznie przesądzone, że ustawodawstwo wspólnotowe będzie w najbliższych latach ewoluowało w kierunku ograniczania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, jak i w gospodarstwach domowych, a certyfikat energetyczny jest do tego niezbędnym narzędziem.


gramwzielone.pl