Dotacja na modernizację budynku

Sprawdź, czy i z jakiego programu można uzyskać dofinansowanie na inwestycje, które zwiększą energooszczędność budynków. {więcej}

Pierwsza uwaga. Z unijnej dotacji na ten cel nie mogą być finansowane obiekty, do których prawo własności nie jest podzielone. Wykluczone jest więc, by z funduszy UE skorzystali właściciele domu jednorodzinnego. W przypadku wszystkich innych typów nieruchomości, o pieniądze z Unii można i warto się ubiegać.

Dotację z unijnych funduszy można pozyskać na modernizację np. domu wielorodzinnego, który jest zarządzany przez wspólnotę czy spółdzielnię mieszkaniową, a także lokalu użytkowego czy budynku użyteczności publicznej.

REKLAMA

Ważne jest ponadto, aby zaplanować faktyczną modernizację, która poprawi właściwości cieplne budynku. Na zwykły remont unijnych pieniędzy w ten sposób nie pozyskamy.

W ramach modernizacji mieszczą się takie działania jak: unowocześnienie systemu grzewczego, wymiana okien i drzwi, izolacja ścian czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji określonego budynku, musimy najpierw znaleźć program, którego założenia są najbardziej zgodne z naszymi potrzebami. Do wyboru mamy następujące programy:

– Infrastruktura i Środowisko z Europejskie­go Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

REKLAMA

– Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Spójności,

– Innowacyjna Gospodarka i Regionalne Programy Operacyjne  w ramach Europejskie­go Funduszu Rozwoju Regionalnego

Jeśli chcemy, aby Unia współfinansowała naprawdę duży projekt, którego koszt przekracza 5 mln euro, a który dotyczy np. obiektu użyteczności publicznej, możemy skorzystać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Europejskie­go Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jeśli mają to być projekty o wartości niższej niż wymieniona wyżej kwota, powinniśmy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach jednego z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które wchodzą w skład Europejskie­go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jeśli jesteśmy przedsiębiorcami i chcemy dzięki unijnej dotacji zwiększyć energooszczędność budynków przemysłowych czy handlowo-usługowych, powinniśmy zainteresować się Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – tu kwalifikują się projekty duże – o wartości od 2 do 28 mln euro.

Z mniejszymi projektami modernizacji budynków naszej firmy, wartymi mniej niż 2 mln euro, powinniśmy składać wniosek w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Z RPO może być też być wyłącznie finansowana modernizacja budynków mieszkalnych.


Gramwzielone.pl