Wentylacja grawitacyjna czy z rekuperacją?

Jednym z ważniejszych aspektów budowy domu energooszczędnego jest wybór właściwej wentylacji. Dobra decyzja pozwoli zaoszczędzić podwójnie – na etapie budowy domu i podczas jego eksploatacji. {więcej}

Tradycyjnym, od lat stosowanym rozwiązaniem jest wentylacja grawitacyjna. W tym wypadku wymiana powietrza z otoczeniem domu odbywa się głównie przez komin. Jednak ten rodzaj naturalnej wentylacji jest mało efektywny i szczególnie w zimie potęguje potrzeby w zakresie ogrzewania. Szacuje się bowiem, że ok. 15-25 % ciepła, które ucieka z naszego domu, znajduje ujście właśnie w przewodach wentylacyjnych.

Warto więc zastanowić się nad zmianą wentylacji grawitacyjnej na bardziej efektywne rozwiązanie. Systemy, które są dzisiaj dostępne na rynku umożliwiają bowiem sprawną wentylację pomieszczeń naszego domu, a jednocześnie wyłapują ciepło, które chce się z niego wydostać przewodami wentylacyjnymi. Chodzi o tzw. wentylację z rekuperacją, czyli z odzyskiem ciepła

REKLAMA

Wybór tej opcji nie powinien podlegać dyskusji zwłaszcza na etapie projektowania przyszłego domu. Co prawda technologie w zakresie wentylacji grawitacyjnej w ostatnich latach również uległy dywersyfikacji i unowocześnieniu – pojawiły się m.in. takie rozwiązania jak kształtki wentylacyjne, które są montowane na dachu, nawiewniki w oknach i drzwiach czy okna połaciowe z mikrowentylacją – to jednak zastosowanie tych wszystkich elementów podnosi koszt budowy i sprawia, że zastosowanie efektywniejszej wentylacji z rekuperacją jest po prostu tańsze, nie wspominając o późniejszych korzyściach przy eksploatacji.

REKLAMA

W przypadku wentylacji z odzyskiem ciepła, montaż sprowadza się do zakupu rekuperatora i wykonania niezbędnej instalacji – dzięki czemu z całkowitymi wydatkami na wentylację można zamknąć się w kwocie ok. 10-13 tys. zł.

Kiedy zdecydujemy się natomiast na tradycyjne rozwiązanie, w budżecie przeznaczonym na ten cel musimy uwzględnić m.in. koszt wykonania przewodów wentylacyjnych – komina i kilku kanałów wentylacyjnych, a także dodatkowych rozwiązań wentylacyjnych w oknach i drzwiach. W sumie koszt wykonania wentylacji grawitacyjnej może być droższy nawet o kilka tysięcy złotych.

W dodatku, biorąc pod uwagę przyszłe użytkowanie domu, a więc również koszty ogrzewania, o wiele lepiej jest mieć wentylację, która będzie wyłapywać ciepło uciekające jej kanałami. W przypadku wentylacji grawitacyjnej, znaczące ubytki ciepła będziemy musieli rekompensować dodatkowo dogrzewając dom. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w perspektywie znaczącego wzrostu cen nośników energii, który w kolejnych latach jest nieunikniony.


Redakcja Gramwzielone.pl