Dopłaty do kolektorów: banki przyjmują wnioski

Pierwsze banki rozpoczęły rozpatrywanie wniosków dot. kredytów na zakup solarów z dopłatą z NFOŚiGW. Sprawdź, gdzie i na jakich zasadach można już ubiegać się o kredyt z dotacją na kolektory. {więcej}

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który uruchomił program dopłat do kolektorów, nawiązał w tym celu współpracę z sześcioma bankami. W bankach tych będzie można ubiegać się o kredyt, którego część – nawet 45 proc. – będzie następnie refundowana przez Fundusz.

Pierwszym bankiem, który uaktywnił ofertę kredytową na zakup solarów był Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Dzisiaj dołączył do niego także Bank Ochrony Środowiska.

REKLAMA

Kredyty udostępniony przez MBR składa się z dwóch części. Pierwsza to tzw. Kredyt z Dotacją, który obejmuje 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Druga część to tzw. Kredyt bez Dotacji, który obejmuje koszty niekwalifikowane i niepodlegające wobec tego refundacji z NFOŚiGW. Kredyt z Dotacją musi stanowić przynajmniej 50 proc. całego kredytu.

Kredyt z MBR będzie można zaciągać na okres od 3 miesięcy do 5 lat, a jego wysokość wynosić może od 5 do 80 tys. zł, przy czym jedyną walutą może być PLN. MBR dopuszcza możliwość karencji w spłacie kredytu przez okres maks. 6 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu – nie mniej jednak Bank będzie pobierał za ten okres dodatkowe odsetki.

Jakie będzie oprocentowanie kredytu na zakup kolektorów? Będzie je wyznaczać trzymiesięczna stopa WIBOR, do której Bank doliczy marżę wynoszącą co najmniej 3,5 punktu procentowego.

Aby ubiegać się o kredyt na zakup kolektorów, należy udokumentować w Banku 100 proc. kosztów obejmujących Kredyt z Dotacją i przynajmniej 50 proc. kosztów Kredytu bez Dotacji.

REKLAMA

Na jakich zasadach odbędzie się refundacja kosztów kredytu z NFOŚiGW? Po wykonaniu inwestycji i udokumentowaniu jej przez kredytobiorcę poprzez dostarczenie do Banku tzw. Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia (krótki, jednostronicowy dokument), w ciągu dwóch miesięcy MBR wystąpi do Funduszu o spłatę części kapitału kredytu.

Gdzie można ubiegać się o kredyt na instalację kolektorów słonecznych? Placówki Mazowieckiego Banku Regionalnego znajdują się w: Bydgoszczy, Ciechanowie, Łowiczu, Łodzi, Piotrkowie Tryb., Płocku, Radomiu, Warszawie i Żyrardowie.

Z kolei kredyt udostępniony przez Bank Ochrony Środowiska, tzw. Słoneczny EkoKredyt, będzie można zaciągać na maksymalnie 8 lat – w przypadku klientów indywidualnych, a także na 20 lat – w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Kredyt BOŚ będzie udzielany wyłącznie w PLN i będzie można z niego pokryć do 100 proc. inwestycji. Oprocentowanie kredytu ma być ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M, do której będzie doliczanych 6-7 pkt procentowych.

Jak widać więc, oprocentowanie kredytów na zakup kolektorów z dopłatą może znacząco się różnić. Warto więc poczekać do momentu, gdy szczegóły swojej oferty przedstawią także pozostałe banki współpracujące z NFOŚiGW, co powinno mieć miejsce w najbliższych tygodniach.

 

Red. Gramwzielone.pl