Energa pomoże w zakupie kolektorów z dopłatą

Energa oferuje swoim klientom kolektory słoneczne z dopłatą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty sięgają 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, pozostała część finansowana jest w ramach kredytu bankowego. {więcej}

Ponadto ENERGA oferuje pomoc przy wypełnieniu dokumentacji niezbędnej do udzielenia kredytu i dotacji. Na mocy porozumienia o współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska pracownicy ENERGI mogą udzielić niezbędnej pomocy klientom, którzy zdecydują się na zakup kolektorów i skorzystają z finansowania w ramach usługi „Słoneczny EKOkredyt” oferowanej przez Bank.

– Mamy świadomość, że liczba wymogów formalnych bardzo często zniechęca klientów do korzystania z tego typu produktów. Dlatego też, wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska podjęliśmy działania, aby ułatwić naszym klientom proces zakupu kolektorów z dopłatą – wyjaśniaIreneusz Kulka, wiceprezes ENERGA Obrót.

REKLAMA

ENERGA w swojej ofercie ma kolektory słoneczne spełniające wszystkie wymagania NFOŚiGW (norma PN EN-12975-2 lub znak „SOLAR KEYMARK” ), dzięki czemu klienci mogą występować o dopłaty, bez ryzyka zakwestionowania zasadności wyboru urządzeń.

REKLAMA

 

Usługa realizowana jest w ramach pakietu usług ENERGI – Energetyczny Dom, który pozwala klientom stworzyć ekologiczną mikroelektrownię w ich domu, z wykorzystaniem przydomowych źródeł odnawialnych takich, jak: pompy ciepła, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe.

Przystępujący do projektu klienci są wspierani przez ENERGĘ na każdym etapie inwestycji – rozpoczynając od profesjonalnego audytu i projektu, poprzez finansowanie, udostępnienie technologii, aż po instalacje i utrzymanie infrastruktury oraz cały proces formalności.

Klient, który zdecyduje się na instalację zielonych mikroelektrowni we własnym domu, otrzyma możliwość odsprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej oraz możliwość pozyskania przychodów z zielonych certyfikatów, bez konieczności przechodzenia przez żmudne procedury związane z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie.

pr