Energooszczędny brzmi dumnie

Budownictwo energooszczędne to temat stale obecny w międzynarodowych debatach i traktatach, który nie jest już zaleceniem, a wymogiem. {więcej}

Mając na uwadze systematycznie rosnące ceny energii oraz wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych nośników energii, takich jak węgiel, czy ropa naftowa wydaje się, że budowa domów energooszczędnych to słuszna i korzystna inwestycja nie tylko dla naszego świata, ale i królestwa przyrody.

 

REKLAMA

DOMY XXI wieku – inwestycja przyszłości

O oszczędzaniu energii i ekologii należy myśleć już w fazie tworzenia założeń projektowych. Im bardziej bryła budynku jest zwarta i prosta, tym mniej istnieje w niej miejsc, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo strat energii przez ewentualne mostki termiczne. Takim miejscem może być choćby narożnik budynku, taras nad pomieszczeniem użytkowym, płyta balkonowa czy połączenie lukarny z połacią dachu.

Należy minimalizować możliwość wystąpienia mostków termicznych, wspomagając słabe miejsca w budynkach takimi rozwiązaniami jak np.: stosowanie płyt balkonowych na łącznikach termoizolacyjnych, wykorzystanie pustaków izolacyjnych, które mają za zadanie likwidację mostka na poziomie cokołu, stosowanie dobrych materiałów izolacji termicznej do ocieplenia elementów konstrukcyjnych zarówno żelbetowych, jak i drewnianych. Przegrody takie jak ściany zewnętrzne czy połacie dachu mają za zadanie izolację wnętrza budynku od skrajnych temperatur na zewnątrz.

Chcąc dać przykład optymalnych rozwiązań Pracownia Projektowa ARCHIPELAG stworzyła projekt domu modelowego LUMINA HOUSE. Ten wysokoenergooszczędny budynek powstaje w gminie Długołęka pod Wrocławiem. Obiekt certyfikowany przez ekspertów z Narodowej Agencji Poszanowania Energii będzie dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie. Warto podkreślić, że wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię pierwotną w LUMINIE wynosi EP = 92,9 kWh/(m2/rok).

 

REKLAMA

LUMINA HOUSE – przykład zrównoważonego budownictwa

LUMINA HOUSE to dom o niskim zapotrzebowaniu na energię i wysokim komforcie użytkowania, w którym położono nacisk nie tylko na oszczędności energii, ale również na jej aktywne pozyskiwanie ze źródeł naturalnych – słońca, ziemi i wody. LUMINA HOUSE należy do kategorii domów miejskich. Można go wybudować nawet na działce o niewielkiej powierzchni (minimalny wymóg to 460 m²). Jest dedykowany czteroosobowej rodzinie.

Optymalny kształt, trafnie dobrane materiały oraz odpowiednie usytuowanie przeszklonych powierzchni zastosowane w LUMINIE HOUSE stanowią podstawę inteligentnej, domowej, energooszczędnej gospodarki.  W LUMINIE wykorzystano najnowszą wiedzę techniczną. Dzięki współpracy partnerów udało się  stworzyć całościowy system, który wyróżnia ergonomiczność, komfort i co najważniejsze minimalny poziom zużycia energii. Zastosowano optymalny system rozwiązań – pompę ciepła, wentylację mechaniczną z rekuperacją, panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, system odzysku wody deszczowej oraz zintegrowane sieci teleinformatyczne.

 

LUMINA HOUSE – dom marzeń pod znakiem EKO

Świadomość ekologiczna w Polsce stale rośnie, a inwestorzy coraz częściej decydują się na budowę domów energooszczędnych. Za kilka lat możemy być świadkami energooszczędnej rewolucji  w budownictwie jednorodzinnym. Oryginalny projekt Pracowni Projektowej ARCHIPELAG to przykład nowoczesnego podejścia do budownictwa.  Oszczędza energię 

i mądrze zarządza system rozwiązań, dzięki czemu skutecznie akumuluje ciepło. LUMINA HOUSE to dom prosty, innowacyjny i funkcjonalny. To także wzór kompleksowej inwestycji na miarę DOMÓW XXI wieku.


ARCHIPELAG.PL