Szczawnica zainstalowała ponad 1500 kolektorów

Uzdrowiskowa gmina zainwestowała w ekologiczne ogrzewanie wody. Projekt warty 8,4 mln zł został zrealizowany przy współudziale NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Krakowie. {więcej}

W celu realizacji projektu w 2007 roku zawiązano Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy „EKO Szczawnica”. Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, a do stowarzyszenia przystąpiło 400 osób. Chętni do korzystania z energii słonecznej musieli pokryć tylko 10 proc. kosztów instalacji. Montaż solarów zakończono w sierpniu tego roku.

Projekt o nazwie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych” wpisuje się doskonale w strategię gminy, której szczególnie zależy na kwestiach środowiskowych, gdyż Szczawnica pełni funkcję uzdrowiska i jest w dodatku położona na terach w większości objętych programem Natura 2000.

REKLAMA
REKLAMA

W przeciwieństwie do pobliskich gmin, które na realizację podobnego programu chciały pozyskać fundusze z Unii Europejskiej, co okazało się niemożliwe, Szczawnica aplikowała o dofinansowanie do zakupu solarów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także w krakowskim Wojewódzkim FOŚiGW.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 8,4 mln zł, z czego z NFOŚiGW udało się pozyskać 4,2 mln zł w formie dotacji, a z WFOŚiGW – 3,5 mln zł w formie pożyczki, której oprocentowanie ustalono na poziomie 4 proc., przy czym krakowski Fundusz może umożyć nawet 35 proc. jej kosztów.

Dzięki tym pieniądzom w gminie Szczawnica zamontowano w sumie 1574 kolektory płaskie o mocy 2,7 MW i powierzchni czynnej 3600 m2, przy czym koszt pojedynczego kolektora o powierzchni 2,4 m2 wyniósł 3,5 tys. zł.


Źródło: Heliosfera.pl