Pożyczka z EBOiR na energooszczędne projekty

Bank Millennium pożyczy od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na kredytowanie projektów zmniejszających zużycie energii i promujących wykorzystanie OZE. {więcej}

Jak informuje portal WNP.pl, umowa pomiędzy bankami została zawarta 1 grudnia. Uzgodniona w niej pożyczka opiewa na 35 mln euro i ma charakter krótkoterminowy.

Środki pozyskane z EBOiR wspomogą realizację programu PolSEFF (Polish Sustainable Energy Financing Facility). Uczestniczą w nim, oprócz Banku Millennium, także Bank Gospodarki Żywnościowej oraz Bank Zachodni.

REKLAMA
REKLAMA

Pieniądze otrzymane z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zostaną udostępnione firmom z sektora MŚP, które będą chciały realizować inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia energii lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach komercyjnych – zarówno produkcyjnych jak i administracyjnych – informuje WNP.pl.

– Oczekuje się, że dzięki temu projektowi osiągnięty zostanie rozwój i przepływ doświadczenia i ekspertyz pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz inwestycji w energię odnawialną – czytamy na stronach EBOiR.

EBOiR aktywnie wspiera rozwój energii odnawialnej w naszym kraju. Bank przeznaczył m.in. 178 mln zł na budowę przez portugalski EDP Renovaveis największej farmy wiatrowej w Polsce – parku wiatrowego Margonin, a za pieniądze z EBOiR elektrownie wiatrowe w naszym kraju stawia także hiszpańska Iberdrola Renovables. Wcześniej na rozwój zielonej energii 800 mln zł pożyczki otrzymała od Banku Energa.


gr