Dotacje na efektywność energetyczną. Szkolenie w NFOŚiGW

Dotacje na efektywność energetyczną. Szkolenie w NFOŚiGW
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (konkurs nr POIS/1.3.2/1/2016).

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 września br., w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie dot. poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym jest już realizowany i potrwa do końca października br. Rozstrzygnięcie naboru zaplanowano na marzec przyszłego roku.

REKLAMA

Konkurs jest adresowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dofinansowanie obejmie projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

REKLAMA

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. Budżet konkursu to aż 821,32 mln zł.

Zakres szkolenia obejmie kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, a także wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

NFOŚiGW zwraca uwagę na brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów i przedstawicieli firm konsultingowych, a w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 19 września do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne.

red. gramwzielone.pl