Kolejna edycja PolSEFF: leasing na efektywność energetyczną

Kolejna edycja PolSEFF: leasing na efektywność energetyczną
Fot. S.O.L.I.D.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju we współpracy z instytucjami finansowymi przygotował ofertę wsparcia inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej w polskich przedsiębiorstwach w ramach programu PolSEFF Leasing. To już trzecia edycja programu PolSEFF realizowanego przez EBOiR w naszym kraju.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przygotował instrumenty mające zachęcić polskie firmy do inwestowania w nowoczesne rozwiązania energooszczędne. Jednym z nich jest program Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing (PolSEFF Leasing) będący trzecią edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii (PolSEFF). Obecnie trwa nabór do trzeciej edycji programu.

Według danych EBOR suma oszczędności energii uzyskana dzięki projektom zrealizowanym tylko w ramach pierwszej edycji PolSEFF wynosi 348,5 GWh rocznie, a emisja CO2 została zmniejszona o 103,5 tysiące ton rocznie.

REKLAMA

W ramach PolSEFF Leasing udostępniono linię kredytową o wartości 250 milionów euro. Dzięki niej banki i instytucje leasingowe uczestniczące w programie udostępnią finansowanie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Jednym z podmiotów biorących udział w programie PolSEFF Leasing jest Raiffeisen Leasing.

Raiffeisen przypomina, że ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 r., wprowadza nowe wymogi w zakresie efektywności energetycznej, m.in. nakłada na przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 osób obowiązek cyklicznego audytu energetycznego.

REKLAMA

W ramach programu PolSEFF Leasing można leasingować urządzenia znajdujące sią na tzw. liście LEME, czyli spisie urządzeń, które spełniają kryteria programu PolSEFF Leasing. Lista zamieszczona jest na stronie internetowej programu PolSEFF. Wszystkie maszyny i urządzenia z listy LEME mają gwarantować co najmniej 20 proc. oszczędności energii

Lista LEME pomaga przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu uzyskają pożądany efekt i będą mogli efektywnie oszczędzać energię. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca nie musi sam sprawdzać, czy dany przedmiot spełnia wszystkie kryteria programu ­– komentuje Szymon Gawryszczak z Raiffeisen Leasing  

Wśród produktów z zakresu odnawialnych źródeł energii, które znajdziemy na liście LEME w ramach PolSEFF2, jest jedynie 5 pozycji – wszystkie to kolektory słoneczne. Na liście pierwszej edycji programu PolSEFF1 było 18 urządzeń OZE. Znajdziemy na niej kolektory słoneczne, kotły na pellet, a także bioelektrownię. 

Lista LEME jest otwarta. Firmy i inwestorzy mogą wnioskować o jej rozszerzenie i zgłaszać urządzenia lub materiały w dostępnych na stronie kategoriach technologicznych. 

red. gramwzielone.pl