Pieniądze na termomodernizację w sektorze publicznym

Pieniądze na termomodernizację w sektorze publicznym
manoharD, flickr cc-by-2.0

NFOŚiGW uruchomi kolejny programu dofinansowania, którego celem będzie tym razem {więcej}poprawa zarządzania energią w budynkach sektora finansów publicznych.

Nabór wniosków w I konkursie „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” prowadzonym w ramach Systemu Zielonych Inwestycji odbędzie się na przełomie marca i kwietnia 2011r.

Konkurs jest skierowany do jednostek związanych z Polską Akademią Nauk, państwowych instytucji kultury oraz do podmiotów gospodarki budżetowej.

REKLAMA

Budżet konkursu to 50 mln zł, a beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje w wysokości nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, które muszą zostać zaplanowane zgodnie z założeniami przeprowadzonych wcześniej audytów energetycznych. Minimalny koszt zgłaszanych projektów musi wynosić 2 mln zł.

REKLAMA

Dofinansowaniem nie będą mogły być objęte przedsięwzięcia dotyczące poprawy efektywności energetycznej w budynkach, w których przypadku skorzystano już z dofinansowania z NFOŚiGW lub z dotacji unijnych w ramach działania 9.3. Dofinansowanie może być natomiast przyznane na projekty, które nie zostały zakończone, tj. nie otrzymały protokołu odbioru robót przed dniem złożenia wniosku.

Rodzaje przedsięwzięć, które podlegają pod konkurs „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” to przede wszystkim: (1) termomodernizacja budynków wraz z wyposażeniem ich w urządzenia o wysokich standardach efektywności energetycznej, (2) ocieplenie budynków, (3) wymiana okien i drzwi zewnętrznych, (4) wymiana źródeł ciepła, wentylacji i klimatyzacji, (5) przygotowanie dokumentacji technicznej (6) zastosowanie systemów zarządzania energią, (7) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Co ważne, do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć koszty poniesione od 1 stycznia 2010 roku do końca 2015 roku. W przypadku kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji, za kwalifikowane uznane zostaną także wydatki poniesione przed 2010 rokiem.

Do kosztów kwalifikowanych będzie można zaliczyć zwłaszcza wydatki poniesione na: (1) prace przygotowawcze takie jak koncepcje techniczne czy studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko, (2) projekty wykonawcze i budowlane, (3) koszty nabycia i wytworzenia środków trwałych, (4) koszty instalacji i uruchomienia środków trwalych, (5) koszt nabycia materiałów i robót budowlanych, (6) koszty nabycia wartości niematerialnych takich jak patenty, licencje itp. oraz (7) koszty nadzoru.

red. gramwzielone.pl