IEŚ: Krajowy program modernizacji budynków jednorodzinnych niezbędny

IEŚ: Krajowy program modernizacji budynków jednorodzinnych niezbędny
Fot. Rockwool

Oprócz atrakcyjnego i łatwego w obsłudze programu – zarówno dla beneficjenta jak i dla jednostki udzielającej wsparcia – system wsparcia modernizacji budynków łączący formę pożyczki i dotacji powinien zakładać także dostęp do systemu doradztwa energetycznego oraz krajową kampanię informacyjno-promocyjno-edukacyjnąkomentuje Instytut Ekonomii Środowiska (IEŚ), koordynator programu Efektywna Polska, nawiązując do ostatniej deklaracji Ministerstwa Rozwoju nt. przygotowań do uruchomienia programu termomodernizacji domów jednorodzinnych.

W ubiegłym miesiącu wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała przygotowanie rządowego programu termomodernizacji domów jednorodzinnych, który ma być gotowy do połowy roku i dzięki któremu ocieplone ma zostać – jak określiła to wiceminister – „ponad 60 proc. dziurawych – jak szwajcarski ser – polskich domów”.

Instytut Ekonomii Środowiska przypomina, że według danych GUS ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. – Niestety ponad 70 proc. budynków jednorodzinnych w Polsce jest nieocieplona w ogóle lub zaizolowana za cienką warstwą ocieplenia. Słaba izolacyjność oraz fakt powszechnego wykorzystywania na cele grzewcze starych i nieefektywnych kotłów na wysokoemisyjne paliwa stałe wpływa negatywnie na jakość życia Polaków – niedogrzanie, wysokie nakłady związane z zapewnieniem komfortu cieplnego, zła jakość powietrza – wyliczają autorzy kampanii Efektywna Polska.

REKLAMA
REKLAMA

Budynki jednorodzinne będące ze względu na swoją wysoką energochłonność problematycznym zasobem budowlanym nie otrzymały do tej pory prawie w ogóle efektywnego wsparcia, Fundusz Termomodernizacji i Remontów zapewniał wsparcie dla budynków wielorodzinnych, a środki krajowe i europejskie wydawano na budynki użyteczności publicznej – podkreśla IEŚ.

IEŚ ocenia, że polski rząd powinien opracować i zapewnić wdrożenie „skutecznego Krajowego Programu Modernizacji Budynków (KPMB) jednorodzinnych, nad którym współpracowałyby różne resorty w tym m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska a także Ministerstwo Rozwoju czy Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”. Dlaczego zaangażowanie tak wielu różnych ministerstw jest niezbędne i celowe? Zdaniem IEŚ, dobry KPMB odpowiadałby na problemy leżące w zakresie odpowiedzialności tych resortów m.in. jakości powietrza, ubóstwa energetycznego, a ale także innowacyjności.

Jak wylicza IEŚ, system wsparcia powinien promować kompleksowe remonty, bazować na preferencyjnych pożyczkach i ewentualnych dotacjach dla działań ponadnormatywnych, mieć jak najbardziej atrakcyjny wymiar (dotacje) dla specjalnych grup docelowych np. osób ubogich energetycznie czy np. budynków znajdujących się na terenach uzdrowiskowych o dużym zanieczyszczeniu, a także być nieskomplikowany, a co za tym idzie atrakcyjny i tańszy w obsłudze, co przełożyłoby się na ograniczenie kosztów transakcyjnych.

red. gramwzielone.pl