Radom: dotacje na ekologiczne ogrzewanie mimo zakończenia Kawki

Radom: dotacje na ekologiczne ogrzewanie mimo zakończenia Kawki
Péter Molnár, flickr cc

Mimo cofnięcia wypłaty zagwarantowanych wcześniej funduszy z programu Kawka, z których w Radomiu miała być finansowana wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, władze miasta zamierzają nadal finansować tego rodzaju inwestycje, ale już z własnych środków.

Władze Radomia zapowiedziały, że w tym roku na wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania przeznaczą pół miliona złotych. Te fundusze mają pochodzić z miejskiego budżetu.

Zainteresowanie wymianą pieców węglowych na inne sposoby ogrzewania jest bardzo duże. Dlatego, mimo iż rządowego programu Kawka już nie ma, postanowiliśmy przeznaczyć na ten cel pieniądze z naszego budżetu. Robimy to przede wszystkim w trosce o stan powietrza, bo to w dużej mierze decyduje o jakości życia w mieście. Mam jednocześnie nadzieję, że samorządy nie pozostaną osamotnione w tych działaniach i na nowo zostanie uruchomiony jakiś rządowy program, który pomoże dbać o jakość powietrza – komentuje prezydent Radomia Radosław Witkowski.

REKLAMA

Nabór wniosków ma rozpocząć się w przyszłym miesiącu. Władze Radomia na razie nie informują, na jakiego rodzaju technologie ogrzewania udostępnią dofinansowanie.

Wiadomo natomiast, jaka ma być wysokość dofinansowania przypadająca na pojedyncze gospodarstwo domowe.

REKLAMA

Na każde zlikwidowane palenisko będzie przysługiwała dotacja w kwocie 200 złotych. Kolejne 200 złotych wnioskodawca otrzyma za każdy kilowat zainstalowanej mocy cieplnej nowego, ekologicznego źródła. Wydział Ochrony Środowiska szacuje, że zlikwidowanych zostanie około 150-200 pieców, a poszczególne gospodarstwa domowe otrzymają średnio około 5 tysięcy złotych – tłumaczy wiceprezydent Radomia Jerzy Zawodnik. 

W ramach działań realizowanych w latach 2014-15 w Radomiu wymieniono dzięki dofinansowaniu z programu Kawka niemal 600 pieców węglowych, które zostały zastąpione innymi systemami grzewczymi. Na ten cel Radom otrzymał środki w wysokości 2,5 mln zł, z czego połowę stanowiły dotacje, a drugą połowę niskooprocentowane pożyczki. Te fundusze pochodziły z realizowanego wówczas przez NFOŚiGW programu Kawka.

Radom miał otrzymać z tego programu kolejne środki. Ich przekazanie zostało jednak wstrzymane wraz z wygaszeniem programu Kawka przez nowe władze NFOŚiGW.

Działania miasta zostały bardzo dobrze ocenione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który w zeszłym roku zaproponował wykorzystanie pieniędzy, które pozostały jeszcze z 2015 roku. Obietnica opiewała na prawie milion złotych dotacji i milion złotych pożyczki. Jednak ostatecznie, bez podania przyczyn, Narodowy Fundusz odmówił przekazania pieniędzy – czytamy w komentarzu radomskiego magistratu.

red. gramwzielone.pl