600 mln zł na termomodernizację budynków mieszkalnych i firmowych

600 mln zł na termomodernizację budynków mieszkalnych i firmowych
Fot. Wagner & Co

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w konkursie na unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które będzie można przeznaczyć na projekty zakładające termomodernizację budynków mieszkalnych i firm.

Pierwszy z konkursów, w ramach działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, dla którego nabór rozpoczął się z końcem marca, dotyczy wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Beneficjentem mogą być spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Natomiast w drugim z konkursów z POIiŚ, w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

REKLAMA

Nabory wniosków potrwają w obu przypadkach do 29 maja br.

REKLAMA

Do podziału w obu konkursach są budżety wynoszące po 300 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu, które będzie przyznawane w formie pomocy zwrotnej, wynosi do 75 proc. wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Planowany termin rozstrzygnięcia obu konkursów to ostatni kwartał br. 

red. gramwzielone.pl