Śląsk: już ponad 500 wniosków dot. wymiany pieców węglowych

Śląsk: już ponad 500 wniosków dot. wymiany pieców węglowych
B@ni, flickr cc-by

Zaledwie po kilku dniach od uruchomienia programu dotacji do wymiany domowych pieców na węgiel WFOŚIGW w Katowicach przyjął około 500 aplikacji. Nabór wniosków na dotacje do wymiany pieców węglowych m.in. na odnawialne źródła energii ruszył w woj. śląskim na początku tego tygodnia. Wnioski można składać tylko do 26 maja br.

To już druga edycja programu zakładającego dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na terenie woj. śląskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami oddanego do użytkowania i ogrzewanego jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Programem objęte są budynki jednorodzinne zasilane w ciepło ze źródeł opalanych paliwem stałym wyposażonych w emitor o wysokości do 40 metrów, kwalifikując się tym samym do tzw. niskiej emisji.

Dofinansowanie może objąć modernizację lub budowę wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń lub ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej (w przypadku gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje z jednego źródła) w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.

REKLAMA
REKLAMA

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 25 proc. kosztów inwestycji, przy spełnieniu określonego, maksymalnego progu kosztów wyznaczonego oddzielnie dla każdej technologii. Dla powietrznych pomp ciepła maksymalne dofinansowanie może wynieść 7,5 tys. zł, a dla pozostałych pomp ciepła 12,5 tys. zł. Natomiast dla służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej powietrznych pomp ciepła maksymalne dofinansowanie to 4,5 tys. zł, dla pozostałych pomp ciepła 7,5 tys. zł, a dla kolektorów słonecznych 2,25 tys. zł.

W pierwszej edycji programu, realizowanej w lipcu ubiegłego roku, WFOŚiGW w Katowicach przyjął ponad 1,5 tys. wniosków, a wsparcie finansowe uzyskało 750 wnioskodawców na łączną kwotę 4,2 mln zł. W tej edycji programu przewiduje się dofinansowanie podobnej liczby instalacji.  

red. gramwzielone.pl