OZE dla mieszkańców Rudy Śląskiej za 15 proc. kosztu

OZE dla mieszkańców Rudy Śląskiej za 15 proc. kosztu
Heliostar press

Dzięki realizowanemu w Rudzie Śląskiej projektowi, który zyskał unijne dofinansowanie, mieszkańcy śląskiego miasta będą mogli zainstalować domowe instalacje OZE, ponosząc jedynie 15 proc. koszów ich zakupu i montażu.

Władze Rudy Śląskiej pozyskały na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego ponad milion złotych. Dzięki temu w 51 budynkach jednorodzinnych na terenie miasta zostaną zainstalowane domowe instalacje OZE – instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła.

Wkrótce ogłosimy nabór, do którego będą się mogli zgłaszać zainteresowani mieszkańcy. Właściciele nieruchomości za taką inwestycję zapłacą jedynie 15 proc. wartości całej instalacji oraz wartość podatku VAT od montażu urządzeń – informuje prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

REKLAMA

Projekt realizowany w Rudzie Śląskiej obejmie montaż 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 instalacji kolektorów słonecznych oraz 5 pomp ciepła. 

– W 2015 r. przeprowadziliśmy ankietę wśród właścicieli budynków jednorodzinnych. Dotyczyła ona zapotrzebowania na instalacje produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Odpowiedziało na nią 154 mieszkańców, którzy chcieliby przy współudziale miasta taką inwestycję wykonać. Także na podstawie ankiety dokonaliśmy wyboru tego, jakie konkretne instalacje będą realizowane w budynkach – tłumaczy wiceprezydent śląskiego miasta Krzysztof Mejer.

REKLAMA

Środki na domowe instalacje OZE dla Rudy Śląskiej pochodzą z RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT. Konkurs na dofinansowanie rozstrzygnięto z końcem ubiegłego roku.

W celu zrealizowania projektu magistrat Rudy Śląskiej musi teraz wyłonić operatora, który zajmie się przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. W tym czasie ogłoszony zostanie nabór, do którego będą mogli przystąpić zainteresowani mieszkańcy. Prace w budynkach mieszkańców realizować będzie firma wyłoniona w drodze przetargu.

Władze Rudy Śląskiej zapewniają, że gospodarstwa domowe, dla których zabraknie funduszy, a które zgłosiły się do projektu, automatycznie znajdą się na liście do dotacji w II etapie. W momencie ogłoszenia kolejnego konkursu przez Urząd Marszałkowski woj. śląskiego, co jest zapowiadane na 2018 r., Ruda Śląska ma aplikować o kolejne środki na domowe instalacje OZE.

Wcześniej Ruda Śląska pozyskała unijne dofinansowanie w wysokości 900 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznych dla trzech obiektów sportowych oraz budynków użyteczności publicznej. 

red. gramwzielone.pl