Ile zaoszczędzimy dzięki białym certyfikatom?

Ile zaoszczędzimy dzięki białym certyfikatom?
foto: levyfuloup, flickr cc-by-2.0

Ustawa o efektywności energetycznej czeka na podpis prezydenta. Co możemy zyskać dzięki jej wprowadzeniu? {więcej}

Oszczędzanie energii w Polsce staje się coraz popularniejsze. Projekty mające na celu zwiększanie efektywności energetycznej poprzez działania termomodernizacyjne czy stosowanie odnawialnych źródeł energii są realizowane na szczeblu firm, gmin, spółdzielni mieszkaniowych, a także pojedynczych gospodarstw domowych, a ich implementacji sprzyjają fundusze udostępniane na ten cel z budżetu unijnego, a także ze środków krajowych.

Jak informuje Rzeczpospolita, która powołuje się na Eoina Leesa, byłego doradcę rządu Wielkiej Brytanii w zakresie efektywności energetycznej, w tym roku w naszym kraju wydamy na działania ograniczające zużycie energii 4 mln zł.

REKLAMA

Jednak mimo stopniowego zwiększania efektywności energetycznej, w Polsce w dalszym ciągu konsumuje się zbyt wiele energii – dwa razy więcej w przeliczeniu na jednostkę PKB od średniej w Unii Europejskiej. Ograniczać zużycie energii musimy tym bardziej, że wymaga tego od nas unijna strategia ws. zmian klimatu, zgodnie z którą kraje UE powinny do 2020 roku zmniejszyć konsumpcję energii o 20%.

REKLAMA

Do zwiększania efektwyności energetycznej z pewnością przyczyni się specjalnie przygotowana w tym celu ustawa, która wprowadzi w Polsce system białych certyfikatów – papierów wartościowych przyznawanych firmom za działania skutkujące zmniejszaniem ich zapotrzebowania na energię elektryczną czy cieplną.

Jak informuje „RZ”, rozliczanie się z białych certyfikatów będzie obowiązkowe dla około 1900 przedsiębiorstw. Inwestycje, za które będą przyznawane białe certyfikaty, będzie w konkursach wybierać Urząd Regulacji Energetyki.

Ministerstwo Gospodarki, autor ustawy, szasuje, że dzięki wprowadzeniu ustawy o efektywności energetycznej wydatki na energię zmaleją w skali kraju o ok. 250-350 mln zł rocznie. Niemniej jednak, skutkiem ubocznym implementacji ustawy może być wzrost cen energii wynikający z faktu, że dostawcy energii będą musieli kupować określoną ilość białych certyfikatów, a koszty z tym związane zostaną częściowo przerzucone na odbiorców końcowych.

gramwzielone.pl