Zmiana sprzedawcy energii coraz popularniejsza

Zmiana sprzedawcy energii coraz popularniejsza
ManoharD, flickr cc-by-2,0

Ile gospodarstw domowych zmieniło w ubiegłym roku sprzedawcę energii? {więcej}

Jak wynika z informacji podanych przez Urząd Regulacji Energetyki, w 2011 roku odnotowano ogółem czterokrotny wzrost liczby podmiotów, które zmieniły dostawcę energii, korzystając z prawa wyboru sprzedawcy (tzw. TPA) przysługującego polskim odbiorcom od początku 2007 roku.

REKLAMA

Jak zauważa URE, liczba podmiotów, które zmieniły w ubiegłym roku srzedawcę energii była wyższa w grupie gospodarstw domowych niż w grupie odbiorców instytucjonalnych. Liczba gospodarstw domowych, które zmieniły sprzedawcę energii w roku 2011 wzrosła w stosunku do 2010 roku dziesięciokrotnie.

REKLAMA

Miimo wzrostu liczby podmiotów, które zmieniają sprzedawcę energii, odsetek odbioców, którzy skorzystali z prawa zmiany sprzedawcy energii, jest dalej niewielki i wynosi ok. 0,23%. 

– Obserwujemy znaczące tempo zmian wskaźnika TPA w segmencie gospodarstw domowych, na co wpływ mogła mieć przeprowadzona w latach 2010-2011 przez URE kampania edukacyjno-informacyjna pod tytułem „I Ty możesz zmienić sprzedawcę prądu”, skierowana głównie do segmentu gospodarstw domowych. Drugim czynnikiem wpływającym na stan rzeczy było zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu nowych klientów przez spółki obrotu energią elektryczną. W 2011 r. na rynku zaobserwować można było także wzmożoną aktywność alternatywnych sprzedawców (nowych spółek obrotu). Aktywność ta postrzegana jako zjawisko pozytywne dla rozwoju rynku detalicznego miała swoje również negatywne aspekty. W 2011 r. do URE docierały sygnały – głównie od odbiorców w gospodarstwach domowych dotyczące stosowania przez niektórych sprzedawców agresywnej polityki marketingowo-sprzedażowej podczas prezentacji oferty i zawierania nowych umów sprzedaży. Zjawisko to potwierdziło konieczność kontynuowania działań edukacyjno-informacyjnych, mających na celu podniesienie wiedzy i świadomości drobnych odbiorców. Niezależnie od powyższego wraz ze wzrostem liczby odbiorców, decydujących się na zmianę sprzedawcy na rynku energii elektrycznej zaobserwowano nieprawidłowości, związane z praktyką stosowania procedury zmiany sprzedawcy oraz działaniami poszczególnych uczestników rynku (sprzedawców, OSD, pośredników i brokerów) – informuje URE. 
gr