Termomodernizacja i PV w bydgoskich szkołach

Termomodernizacja i PV w bydgoskich szkołach
Fot. Conergy

Bydgoskie szkoły przejdą termomodernizację, w ramach której na ich dachach pojawią się instalacje fotowoltaiczne. To efekt pozyskania unijnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. kujawsko-pomorskiego.

Termomodernizacja bydgoskich szkół to efekt dofinansowania przyznanego w ramach ubiegłorocznego konkursu z działania 3.5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, poddziałanie 3.5.1 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Budżet konkursu określono na 63,48 mln zł. Maksymalne dofinansowanie mogło pokryć 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

REKLAMA

Listę beneficjentów zatwierdzono w lipcu br. W efekcie przyznano dotacje w wysokości 39,23 mln zł. Całkowity koszt wszystkich dofinansowanych projektów wynosi 58,96 mln zł.

Największym beneficjentem jest miasto Bydgoszcz, które dzięki unijnym dotacjom przeprowadzi termomodernizację kilku placówek oświatowych. Wartość wszystkich zaplanowanych inwestycji sięga 34,4 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi w sumie niemal 25 mln zł.

REKLAMA

Na liście budynków, w których zostaną wdrożone rozwiązania służące oszczędności energii, znajdują się Szkoła Podstawowa nr 63, Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 66 oraz Zespół Szkół nr 23.

Dofinansowane projekty zakładają między innymi termoizolację, modernizację instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz oświetlenia z wykorzystaniem technologii LED. Budynki Zespołów Szkół nr 4, 66 i 23 oraz Gimnazjum nr 24 zostaną dodatkowo wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.

Zlecenie na wykonanie prac termomodernizacyjnych zdobyło konsorcjum firm CEZ ESCO Polska oraz Hydrochem DGE.

Realizacja kompleksowych działań pozwoli na zmniejszenie poboru zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła w bydgoskich szkołach. Wdrażane rozwiązania ułatwią utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Wykorzystanie technologii LED zapewni tańsze, a zarazem bardziej efektywne oświetlenie budynków – zapewnia CEZ ESCO Polska. 

W tym roku zaplanowano w ramach RPO dla woj. kujawsko-pomorskiego jeszcze jeden nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów związanych z energetyką odnawialną w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec tego miesiąca. 

red. gramwzielone.pl