Pierwsza modernizacja energetyczna za środki z programu Jessica

Pierwsza modernizacja energetyczna za środki z programu Jessica
Fotolia

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana pierwsza umowa inwestycyjna na projekt termomodernizacyjny realizowany w ramach inicjatywy Jessica 2. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił jednej z poznańskich wspólnot mieszkaniowych 1,2 mln zł pożyczki na kompleksową modernizację energetyczną.

Podpisanie umowy inwestycyjnej umożliwi wspólnocie mieszkaniowej z Poznania przeprowadzenie prac w budynku mieszkalnym z 1962 r. polegających m.in. na ociepleniu ścian i dachu oraz wymianie instalacji c.o. w części wspólnej, co poprawi efektywność energetyczną obiektu o ponad 26 proc.

Realizacja projektu ma się przełożyć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 117,8 tony ekwiwalentu CO2/rocznie oraz pomniejszyć koszty zużycia energii w 70 gospodarstwach domowych na łączną kwotę oszacowaną na ponad 51 tys. zł w ciągu roku.

REKLAMA

Zakończenie projektu przewiedziane jest na IV kwartał 2018 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5 proc. w skali roku, a BGK nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu udzielania i obsługi pożyczki.

REKLAMA

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, finansowanie tego projektu możliwe jest dzięki podpisaniu umowy, która została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK.

– Jako pierwsi w Polsce, dzięki wspólnym staraniom Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, uruchomiliśmy nabór wniosków na pożyczki dla inwestorów zarówno z zakresu efektywności energetycznej oraz rewitalizacji obszarów problemowych komentuje Maciej Sytek, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Województwo Wielkopolskie przeznaczy ponad 173 mln zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) na inwestycje z zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

red. gramwzielone.pl