W Europie działa już 10 mln pomp ciepła. Jakie korzyści?

W Europie działa już 10 mln pomp ciepła. Jakie korzyści?
EHPA / PORT PC

Według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, na początku tego miesiąca w Europie została zainstalowana 10-milionowa pompa ciepła. Udział pomp ciepła pośród wszystkich dostępnych technologii grzewczych w Europie wciąż pozostaje stosunkowo niewielki, jednak w ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost sprzedaży tych urządzeń komentuje Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”.

Przyszłe systemy energetyczne będą wymagać dalszej integracji technologii z poszczególnymi sektorami zużycia energii oraz mądrości decydentów, którzy ułatwią tę zmianę. Ze względu na lepsze obciążenie sieci energetycznej, magazynowanie energii elektrycznej oraz szereg korzyści ekologicznych i ekonomicznych, rola pomp ciepła w systemach grzewczych przyszłości jest zbliżona do przyszłej roli samochodów elektrycznych w transporcie – komentuje European Heating Pump Association (EHPA).

Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) Paweł Lachman szacuje, że ilość sprzedanych pomp ciepła w Polsce w 2017 roku zwiększy się o około 20 proc., a w przypadku pomp ciepła powietrze/woda może wzrosnąć nawet o około 50 proc. w stosunku do 2016 roku.

REKLAMA
REKLAMA

Będzie to już piąty rok znacznego wzrostu rynku tego typu pomp ciepła w Polsce. Jest to też dowód zaufania klientów, dojrzałości technologii i atrakcyjności zastosowania tych urządzeń. Biorąc pod uwagę, że obecnie większość producentów urządzeń grzewczych w Europie uznaje pompy ciepła za kluczową technologię grzewczą przyszłości, należy spodziewać się dalszego intensywnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce – komentuje PORT PC.

Szczegółowy raport zawierający analizy dotyczące sprzedaży pomp ciepła w ostatnich latach w Polsce, a także prognozy rynku do roku 2030, zawarte są w „Raporcie Rynkowym PORT PC 2017”. Raport można pobrać na stronie www.portpc.pl.

red. gramwzielone.pl