Kiedy plan działań nt. efektywności energetycznej?

Kiedy plan działań nt. efektywności energetycznej?
.....

Ministerstwo Gospodarki powinno było przekazać gotowy dokument Komisji Europejskiej do 30 czerwca bieżącego roku. Tymczasem wciąż {więcej}ciągną się prace nad projektem Planu i według resortu potrwają one co najmniej jeszcze kilka tygodni.

Przygotowywanie krajowych planów działań na rzecz efektywności energetycznej (tzw. KPD EE) jest wymogiem dyrektywy unijnej 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

REKLAMA

Nowy KPD EE oprócz opisu programów i środków mających służyć poprawie efektywności energetycznej w Polsce w najbliższych latach, musi zawierać także ocenę realizacji poprzedniego planu.

REKLAMA

A podsumowanie wdrożenia pierwszego KPD EE nie jest zadaniem łatwym. Z siedemnastu narzędzi poprawy efektywności energetycznej zaproponowanych w pierwszym KPD EE poprawnie i terminowo wdrożono w Polsce jedynie dwa: Fundusz Termomodernizacyjny i promocję kogeneracji. W sektorach takich jak transport, sektor usług i administracja publiczna nie podjęto w zasadzie żadnych działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii.


Co najmniej kilkumiesięczne opóźnienie w publikacji KPD stawia pod znakiem zapytania szczerość deklaracji Ministerstwa zawieranych we wszystkich nowych dokumentach strategicznych (m.in. „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”), jakoby poprawa efektywności energetycznej była dla resortu priorytetem. Bo przecież przez nikogo nie wymagany „Program energetyki jądrowej” został przygotowany w tempie ekspresowym.

źródło: koalicjaklimatyczna.org / chronmyklimat.pl